字型設定: 小字 中字 大字

รายงานเฉพาะเรื่อง

ไต้หวันได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในเทียร์ 1 มา 8 ปีซ้อน กระทรวงมหาดไทยจัดการประชุมการต่อสู่กับการค้ามนุษย์

ตัวแทนผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการจากต่างประเทศถ่ายรูปร่วมกันในงานแถลงข่าว “การประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติเรื่องกลยุทธ์การต่อต้านการค้ามนุษย์ ปี 2017”

เพื่อเป็นการป้องกันการค้ามนุษย์และตอบสนองต่อรายงานประเด็นการค้ามนุษย์ของประเทศสหรัฐอเมริกาประจำปี 2017 ที่ชี้ว่าไต้หวันประสบความสำเร็จในการป้องกันการค้ามนุษย์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา กระทรวงมหาดไทยของไต้หวันจึงจัด “การประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติเรื่องกลยุทธ์การต่อต้านการค้ามนุษย์ ปี 2017” ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2017 ที่สถาบันข้าราชการพลเรือน (臺北市公務人力發展中心) โดยครั้งนี้ได้เชิญเจ้าหน้าที่รัฐบาลทั้งในและต่างประเทศ และกลุ่มองค์กรต่างๆ มาร่วมการประชุม เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในประเด็นเรื่องการค้ามนุษย์

รองประธานาธิบดีไต้หวัน เฉิน เจี้ยนเหริน (陳建仁) กล่าวว่า เรื่องการป้องกัน และการควบคุมการค้ามนุษย์จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกประเทศ ไต้หวันไม่สามารถขาดพันธมิตรนานาชาติได้เลย นอกจากนี้รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของไต้หวัน เย่ จุนหรง (葉俊榮) ก็ได้กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการในเรื่องการป้องกันการค้ามนุษย์อย่างเต็มที่ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการต่อสู้ ปรับปรุง และป้องกันในเรื่องของการค้ามนุษย์ กระทรวงมหาดไทยจัด “การประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติเรื่องกลยุทธ์การต่อต้านการค้ามนุษย์ ปี 2017” นี้ขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อต้อนรับวันต่อต้านการค้ามนุษย์โลกขององค์การสหประชาชาติในวันที่ 30 กรกฎาคม ที่กำลังจะถึง และเป็นการตอบสนองต่อรายงานการการค้ามนุษย์ประจำปี 2017 ของประเทศสหรัฐอเมริกา

ตัวแทนจากต่างประเทศถือฆ้อน เพื่อร่วมต่อสู้การค้ามนุษย์ในงานแถลงข่าว

สำหรับการประชุมในวันแรกจะมีขึ้นในหัวข้อ “ประสิทธิผลในช่วง 10 ปีของการป้องกันและควบคุมการค้ามนุษย์ การทบทวนและแนวโน้มในไต้หวัน” และมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากประเทศที่ได้รับการจัดอันดับการจัดการการค้ามนุษย์ให้อยู่ในเทียร์ 1 เช่น ประเทศอาร์เมเนีย และแคนาดา มาร่วมแชร์ประสบการณ์ และอภิปรายในสิ่งที่ต้องพัฒนาและปรับปรุง เพื่อการป้องกันการค้ามนุษย์ได้

สำหรับหัวข้อการประชุมในวันที่ 2 เป็นการจับกลุ่มอภิปรายในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ โดยจะเน้นไปที่เรื่องที่เป็นประเด็นระดับโลกในขณะนี้ คือ การประมง งานแม่บ้าน การทำงานในวันหยุด เป็นต้น เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญได้อภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนไอเดียใหม่ๆ ร่วมกัน

กระทรวงมหาดไทยชี้ว่า หลังจากที่มีการก่อตั้งเวทีการป้องกันและควบคุมการค้ามนุษย์ตั้งแต่เมื่อเดือนมกราคม ปี 2007 เป็นเวลากว่า 10 ปี แล้วที่ไต้หวันมีการดำเนินการในเรื่องของการค้ามนุษย์ นอกจากนี้ไต้หวันยังได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในเทียร์ 1 มาเป็นเวลา 8 ปีซ้อนแล้ว สำหรับการประชุมในวันแรกจะเป็นการสื่อสารกับหลายๆ ประเทศ เพื่ออัพเดดการดำเนินการในเรื่องการค้ามนุษย์ที่ไต้หวันได้ลงมือทำ สำหรับในวันที่สองที่จะมีการประชุมอภิปราย ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการจากประเทศออสเตรเลีย ไทย อินโดนิเซีย สิงคโปร์ และองค์กรนานาชาติมาร่วมอภิปราย โดยจะมีหัวข้อการอภิปรายอยู่ 4 หัวข้อคือ 1.ประสิทธิผลการป้องกันการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมการประมง 2.กลยุทธ์การแสวงประโยชน์จากแรงงานต่างชาติและความร่วมมือระหว่างประเทศ 3.การตรวจสอบการค้ามนุษย์และการดำเนินคดี และ4.ยุทธศาสตร์ของระบบรักษาความปลอดภัยของแรงงานที่ทำงานในครัวเรือน

กระทรวงมหาดไทยยังกล่าวอีกว่า การประชุมในครั้งนี้ได้เน้นไปที่กลยุทธสำคัญของการป้องกันการค้ามนุษย์ของ 4P เฟรมเวิร์ค คือ พันธมิตร (Partnership) เพือการแลกเปลี่ยนระดับนานาชาติ ความร่วมมือ และแชร์ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคสังคม และองค์กรนานาชาติ และเสริมสร้างพันธมิตรที่ดีต่อกัน

相關新聞

最新回應

留下回應

驗證碼 

*議題影音

議題影音-20180203 築夢新臺灣 第53集
議題影音-飛越隔閡的愛新聞照片集錦

เหมี๋ยวลี่เตรียมจัดงานเฉลิมฉลองวันสตรีสากลที่กำลังจะมาถึง
ชาวไทยเดินทางมาไต้หวันเพื่อสัมผัสละครโอเปร่า วัฒนธรรมและตัวจีนเต็มของไต้หวัน
ชาวไต้หวันเกือบ 80 % ใช้โทรศัพท์มือถือมากกว่า 2 ชม.ต่อวัน
ศูนย์การศึกษาไต้หวันในฟิลิปปินส์เดินหน้าโปรโมทแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางการศึกษากับฟิลิปปินส์
ไต้หวันร่วมงานเทศกาลวัฒนธรรมนานาชาติแห่งชาติของออสเตรเลีย เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยว การศึกษา และการทำงานในไต้หวัน
เทศกาลโคมไฟไต้หวันโซนโคมไฟผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่จัดกิจกรรมลอยกระทง เพื่อขอพรปีใหม่แบบชาวอาเซียน