To the central content area :::
indeks
::: To the bottom Area

indeks

sosial
VN2015-04-02 14:00
Robin J. Winkler nhà bảo vệ môi trường sẽ tham gia tranh cử khi đủ thời gian chuyển đổi quốc tịch

Ông Robin J. Winkler là một người luôn quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường. Năm 2009 ông dự định tham gia tranh cử nghị sỹ, nhưng do thời gian qui hóa (ch...

regional/nasional
VN2015-04-02 14:00
Bình Đông thúc đẩy nhiều hoạt động, bồi dưỡng thói quen bố mẹ đọc sách cùng con cái

Năm nay, Phòng văn hóa của chính phủ huyện Bình Đông lấy chủ đề 「Thư viện cùng hẹn với bạn」, dựa vào những câu chuyện thực tế của địa phương, th&o...

gaya hidup
MM2015-04-02 14:00
လ.ဝ.က က လႈပ္ရွားမႈပြဲက်င္းပျခင္း

ရွင္းက်ဴေဒသရိွ လ.ဝ.က သည္ ယင္းေဒသရိွ ႏုိင္ငံသားသစ္မိသားစုမ်ားအား ဝန္ေဆာင္ မႈစင္တာ၊ ဥပေဒေရးရာကူညီမႈေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ က်ဴတုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ႏုိင္ငံ သားသစ္မ်ားအတြက္ ေနထိုင္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္...

sorotan
ID2015-04-02 14:00
3.000 polisi se-Jatim amankan distribusi soal UN

Sebanyak 3.000-an polisi se-Jawa Timur siap mengamankan distribusi soal ujian nasional (UN) dari percetakan ke gudang penyimpanan di markas kepolisian setempat."Distribusi soal UN untuk SMA/MA ak...

gaya hidup
MM2015-04-02 14:00
ရပ္ကြက္တြင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္း

တန္႔က်န္းတကၠသိုလ္ရိွ လူထုဆက္သြယ္ေရးဘာသာျဖင့္ ေက်ာင္းၿပီးထားသည့္ ေက်ာင္း သားမ်ားသည္ ႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ကူးေရးအသင္းကို စုေပါင္းကာ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းအသင္းသည္ ဗိသုကာပညာရပ္သင္ၾကားသည့္ အဖြဲ႕မ်ားစုေပါင္...

gaya hidup
VN2015-04-02 14:00
Học sinh lớp 5 Trịnh Bội Hiền văn võ song toàn, đạt thành tích học tập xuất sắc và giải thưởng âm nhạc

Em Trịnh Bội Hiền, học sinh lớp 5 trường tiểu học Đông Dương, quận Đại Giáp, Đài Trung có thành tích học tập rất xuất sắc, bên cạnh thành t&ia...

sosial
ID2015-04-02 14:00
Wen Lulin peduli lingkungan harap jadi anggota DPR.

Wen Lulin asal Amerika sejak tahun 1977 menetap di Taiwan dan sudah lama peduli lingkungan. Tahun 2009 dia ingin daftar jadi DPR mengatasi lingkungan di wilayah Daan mewakili partai hijau, tapi karena...

sosial
TH2015-04-02 14:00
เหวิน หลู่-ปิน นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โอนสัญชาติครบกำหนดสมัครลงเลือกตั้ง

เหวิน หลู่-ปิน เดิมถือสัญชาติอเมริกันมาพำนักอยู่ในไต้หวันตั้งแต่ปี ค.ศ.1977 ในปี ค.ศ.2003 สละสัญชาติอเมริกันพร้อมขอโอนเข้าถือสัญชาติจีน (ไต้หวัน) ในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกัน ในปี ค.ศ.2009 เขาได้ลงสมัคร...

gaya hidup
TW2015-04-02 14:00
小五鄭佩賢允文允武 成績優異還奪音樂賽優等

就讀台中大甲區東陽國小五年級的鄭佩賢品學兼優,學業成績是全班第一名之外,每天苦練口琴3小時,即使嘴角破皮也不減熱情,還會邊騎獨輪車邊吹口琴。日前代表台中市參加全國學生音樂比賽,奪下口琴獨奏優等佳績。 東陽國小成立口琴隊10餘年,師生人手一把口琴,常在大甲地區各活動演出。出身新住民家庭的鄭佩賢,將存了許久的豬公撲滿剖開,用近萬元的零用錢買了三把口琴,每天辛苦練習。 東洋國小另外也推廣大鼓...

regional/nasional
TH2015-04-02 14:00
เขตผิงตงผลักดันหลายกิจกรรมเพื่อการอ่านในครอบครัว

เทศบาลเขตผิงตงได้จัดนิทรรศการภายใต้แนวคิด “ห้องสมุด ภาษา มีนัดกับคุณ” โดยใช้คณะละครลงพื้นที่ห่างไกลไปแสดงละครเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองผิงตง เพื่อสนับสนุนการอ่านในครอบครัว และเป็นครั้งแรก...

Top