To the central content area :::
indeks
::: To the bottom Area

indeks

regional/nasional
KH2015-02-06 14:01
អាជ្ញាធរស្រុកភីងតុង ប្រារព្ធធ្វើកម្មវិធីសសេរអក្សរជក់បុណ្យចូលឆ្នាំចិនថ្មី

អាជ្ញាធរស្រុកភីងតុងបានធ្វើការអញ្ជើញ ភ្ញៀវកិត្ដិយសសញ្ជាតិអាមេរិក ជប៉ុន និងបារាំង នៃការិយាល័យក្រុងកាវសុងនៃសមាគមន៍អាមេរិកប្រចាំនៅតៃវ៉ាន់ ដើម្បី ប្រារព្ធធ្វើសន្និសិទ្ធិកាសែតកម្មវិធីសសេរអក្សរជក់បុណ្យចូលឆ្ន...

Informasi
KH2015-02-06 14:01
ស្រុកអ៊ីនឡានប្រារព្ធធ្វើ កម្មវិធីបង្រៀនណែនាំគ្រួសារ

ការិយាល័យរាជអាជ្ញានៃតុលាការស្រុកអ៊ីឡាន នឹងប្រារព្ធធ្វើកម្មវិធីបង្រៀន ណែនាំស្ដីអំពីការងារអប់រំគ្រួសារដល់គ្រួសារជនអន្ដោប្រវេសន៍ថ្មី គ្រួសារទោល និង គ្រួសារទន់ខ្សោយ ពីថ្ងៃទី៧ ដល់ ថ្ងៃទី៨ ខែកុម្ភៈ ក្នុងគោល...

sosial
KH2015-02-06 14:01
ច្បាប់ជនអន្ដោប្រវេសន៍ថ្មីចាប់ផ្ដើមអនុម័ត

ច្បាប់ជនអន្ដោប្រវេសន៍ថ្មី ត្រូវបានដាក់អនុម័តនាថ្ងៃទី៦ ដោយនៅថ្ងៃក្រោយ ទីស្នាក់ការជនអន្ដោប្រវេសន៍ធ្វើការឃាត់ខ្លួនជនបរទេសបណ្ដោះអាសន្នមិនត្រូវ លើសពី១៥ថ្ងៃ ប្រសិនជាមានករណីចាំបាច់ត្រូវឃាត់ខ្លួនបន្ដ ត្រូវធ្វ...

sosial
MM2015-02-06 13:30
ဥပေဒသစ္ျဖင့္ ဝရမ္းေျပးမ်ားအား ထိန္းသိမ္းထားေသာ စခန္းမ်ားကို စစ္ေဆးျခင္း

လ.ဝ.က ကထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ ဥပေဒသစ္အရ ေနာင္တြင္ ဖမ္းဆီးမိသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ားအား ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမ်ားတြင္ ၁၅ ရက္သာ ထားရိွမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းရက္ ေက်ာ္လြန္ပါက တရား႐ံုးမွဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုကို ခ်...

gaya hidup
MM2015-02-06 13:30
မိမိတတ္ထားသည့္ပညာျဖင့္ ဘဝကိုရင္ဆိုင္ျခင္း

ဗီယက္နမ္ၾကင္ေဖာ္ (范玄英)ဖန္းရႊန္ယင္းသည္ ေဆးပညာအေၾကာင္းကို နားလည္႐ံု သာမက ဗီယက္နမ္၊ တ႐ုတ္၊ အဂၤလိပ္ႏွင့္ ျပင္သစ္ဘာသာမ်ားကိုလည္း တတ္ကၽြမ္းသူ ျဖစ္ပါသည္။ ၎သည္ ခင္ပြန္းသည္ကေဖာက္ျပန္သျဖင့္ အလုပ္လုပ္ရ...

regional/nasional
MM2015-02-06 13:30
ႏွစ္သစ္အတြက္ ဆုေတာင္းလႊာမ်ားကို ေရးသားေပးၾကျခင္း

ဖ်င္တုန္းေဒသအစိုးရသည္ ေကာင္း႐ံႈ႐ံုးခြဲရိွ ထိုင္ဝမ္တြင္ေရာက္ရိွေနေသာ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံသားမ်ားအဖြဲ႕မွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးႏွင့္ ဂ်ပန္မွအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ႏွစ္သစ္အတြက္ ဆု ေတာင္းလႊာမ်ားကို ေရးသားေပးသည့္ လႈပ္ရွားမႈ...

gaya hidup
MM2015-02-06 13:29
ေရလႊာေလွ်ာစီးကစားကာ စိတ္ဓာတ္က်ေနသည္မ်ားကိုဖယ္ရွားျခင္း

အေမရိကန္သား ထိုင္ဝမ္သမက္တစ္ဦးျဖစ္သူ Jasonသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၂ နွစ္ခန္႔က ထိုင္ဝမ္သို႔ အိမ္ေထာင္က်ကာ ေရာက္ရိွလာခဲ့ပါသည္။ ၎သည္ အင္တာနက္မွတစ္ဆင့္ အဂၤလိပ္စာကိုသင္ၾကားေနၿပီး လည္ပင္းအနည္းငယ္ ႀကီးေနသည္ကို သ...

sorotan
MM2015-02-06 13:20
လာမည့္ပညာသင္ႏွစ္တြင္ မူလတန္းေက်ာင္းဝတ္စံု အခမဲ့ေထာက္ပံ့မည္

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လာမည့္ပညာသင္ႏွစ္၌္ မူလတန္းအဆင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား မ်ားအား အခမဲ့ ေက်ာင္းဝတ္စံုေထာက္ပံ့မႈကို တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီး႒ာနမွ ဒုတိယဝန္ႀကီ...

sorotan
MM2015-02-06 13:20
လွ်ပ္စစ္မီးရရိွမႈ အာမခံခ်က္မေပးႏုိ္င္၍ Samaung စက္႐ံုျမန္္မာတြင္ မေဆာက္ျဖစ္ခဲ့

ျမန္မာႏုိင္ငံေဒသတြင္းအမ်ားျပည္သူမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း မ်ားစြာ ေပးႏုိင္မည့္ ကမ ၻာ့နာမည္ႀကီးကိုရီးယား Samaung ကုမၸဏီက ျပည္တြင္း၌ စက္႐ံုလာ ေရာက္တည္ေဆာက္ရန္ ကမ္းလွမ္းခဲ့ေသာ္လည္း လွ်ပ္စစ္မ...

sorotan
MM2015-02-06 13:20
ကမ ၻာေက်ာ္ဂုတ္ထိပ္တံတားကို သံလမ္းေျပးေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖင့္ လည္ပတ္ႏုိင္မည္

ရွမ္းျပည္နယ္ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕နယ္ရိွ ကမ ၻာေက်ာ္ဂုတ္ထိပ္တံတားသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ သည့္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ရန္ ယင္းတံတားႀကီးေပၚျဖတ္သန္းသြားလာ မည့္ ေနာင္ခ်ိဳ-ေနာင္ပိန္ဘူတာ အသြားအျပန္ခရီး...

Top