To the central content area :::
indeks
::: To the bottom Area

indeks

sorotan
MM2014-12-17 23:20
ထိုင္းႏိုင္ငံရိွ တရားမဝင္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအား စက္႐ံုအေရာက္ အေထာက္အထား ထုတ္ေပးရန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူ

ထိုင္းႏိုင္ငံရိွ တရားမဝင္ ျမန္မာအလုပ္သမား ေျခာက္သိန္းေက်ာ္ကို စက္႐ံုလုပ္ငန္းခြင္ အထိသြားေရာက္ကာ အေထာက္အထားထုတ္ေပးရန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ ေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈ...

sorotan
MM2014-12-17 23:20
Google Translate ဝန္ေဆာင္မႈတြင္ ျမန္မာဘာသာစကားကို စတင္ထည့္သြင္း

ကမ ၻာေက်ာ္နည္းပညာလုပ္ငန္းစုႀကီးျဖစ္သည့္ Google က ၎တို႔၏ ဘာသာျပန္ဝန္ ေဆာင္မႈျဖစ္သည့္ Google Translate တြင္ ျမန္မာဘာသာစကားကို စတင္ထည့္သြင္း လိုက္သည္။ ယခုအခါ Google Translate တြင္ ဘာသာစကားေပါင္...

sorotan
MM2014-12-17 23:20
ဧရာဝတီျမစ္ဝွမ္းတစ္ေလွ်ာက္ရိွ ျပည္သူမ်ား အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ကမ ၻာ့ဘဏ္၏ေခ်းေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားအပါအဝင္ ဧရာဝတီျမစ္ဝွမ္းတစ္ေလွ်ာက္ရိွ ျပည္သူ မ်ား အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္ေပးႏိုင္ရန္ကမ ၻာ့ဘဏ္ ၏ ေခ်းေငြအကူအညီျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင...

sorotan
MM2014-12-17 23:20
စက္တင္ဘာလမွ စတင္၍ မိုဘိုင္းဖုန္းဘီလ္မ်ား အခြန္ေငြျဖတ္ေတာက္ရန္စီစဥ္

မိုဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ ဖုန္းဘီလ္ျဖည့္သြင္းရာတြင္ အခြန္အျဖစ္ ၅% ေကာက္ယူသြားရန္ ဝန္ႀကီးဌာနက ညႊန္ၾကားထားၿပီး စက္တင္ဘာလအတြင္း ေကာက္ယူ သြားရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ ဝန္ႀကီးဌာ...

sorotan
MM2014-12-17 23:20
ဟိုတယ္/ခရီး႐ံုးေဟာင္းႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး႐ံုးေဟာင္းတို႔အား ပုဂၢလိကသို႔ ခ်ထားေပးျခင္းမရိွဟု MIC ေျပာၾကား

ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံုေဟာင္းေလးလံုးအား ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲလုပ္ ကိုင္ခြင့္ခ်ေပးရန္ စီစဥ္ထားေသာ္လည္း ဟိုတယ္/ခရီး႐ံုးေဟာင္းႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး႐ံုး ေဟာင္းတို႔အား ႏုိင္ငံေတာ္ကို ျပန္လည္အပ္ႏွံ...

gaya hidup
TH2014-12-17 23:13
ไล่ ไหล-เสียงโชว์ศิลปะการใช้มีดจนได้รับรางวัลเหรียญทองพิเศษ รุ่นน้องบอกฝีมือขั้นเทพ

ไล่ ไหล-เสียง ที่กำลังศึกษาอยู่แผนกอาหารและเครื่องดื่ม โรงเรียนพาณิชยการว่านเหนิง คว้า “รางวัลเหรียญทองพิเศษสาขาศิลปะการใช้มีดในอาหารจีน” ในการแข่งขันศิลปะการใช้มีดของพ่อครัวเยาวชนเอเชียนเ...

regional/nasional
TH2014-12-17 23:13
ตำรวจไถจงใจดีช่วยหาที่พักให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ

หญิงสาวชาวแอฟริกาที่เดินทางมาท่องเที่ยวด้วยตนเองที่ไถจงคนหนึ่ง เนื่องจากหาโรงแรมที่แนะนำในหนังสือท่องเที่ยวจนทั่วแล้วแต่ก็ยังไม่พบ จึงเดินทางไปขอความช่วยเหลือจากสถานีตำรวจ สถานีตำรวจซีถุนได้ทำการติดต่...

regional/nasional
TH2014-12-17 23:12
รักผู้พำนักใหม่เหมือนเป็นลูกสาวตัวเอง เฉิน รุ่ย-เซียงข้าราชการของที่ว่าการเขตช่วยกวดวิชาให้กับผู้พำนักใหม่

เฉิน รุ่ย-เซียง จากที่ว่าการเขตอาเหลียน นครเกาสง มักใช้เวลาหลังเลิกงานช่วยกวดวิชาให้แก่ผู้พำนักใหม่ ช่วยให้พวกเธอสามารถขอบัตรประชาชนไต้หวันได้เร็วขึ้น ในช่วงไม่กี่ปีมานี้เฉิน รุ่ย-เซียงทำงานรับผิดช...

regional/nasional
TH2014-12-17 23:12
กลุ่มอาสาสมัครช่วยซ่อมบำรุง โบสถ์คริสตจักรที่ถูกปล่อยทิ้งร้างกลายเป็นจุดบริการให้ความห่วงใยที่อบอุ่น

โบสถ์ถงเหรินเทียนจู่ถังที่เขตเจียอี้มีอายุเก่าแก่ขาดการซ่อมบำรุง ไม่สามารถใช้งานได้ จากการซ่อมแซมของกลุ่มอาสาสมัครบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จนกลายเป็นสถานดูแลผู้สูงอายุแห่งใหม่ เป็นจุดบริการให้ความห่วงใยแก่...

sosial
MM2014-12-17 22:47
ထိုင္ဝမ္သို႔ မွီခိုဗီဇာျဖင့္ ေရာက္လာသည့္ ျပည္မႀကီးမွေက်ာင္းသားမ်ားကို တကၠသိုလ္သို႔ ဝင္ခြင့္ျပဳျခင္း

ထိုင္ဝမ္သို႔ မွီခိုဗီဇာျဖင့္ ေရာက္လာသည့္ ျပည္မႀကီးမွေက်ာင္းသားမ်ားကို တကၠသိုလ္သို႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳရန္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ ယခင္က ၎တို႔သည္ အသက္ ၂၀ ထိသာ ေနခြင့္ရိ...

Top