To the central content area :::
indeks
::: To the bottom Area

indeks

regional/nasional
KH2014-12-17 14:21
ក្រុមបុគ្គលិកស្ម័គ្រសប្បុរសធម៌ ជួយឲ្យព្រះវិហារកាតូលិក ក្លាយជាការិ យាល័យយកចិត្តទុកដាក់

ជាច្រើនឆ្នាំមកនេះ ព្រះវិហារកាតូលិកថុងយិននៅស្រុកជេអ៊ី មាន សភាពចាស់ទ្រុតទ្រោម ពិបាកនឹងប្រើប្រាស់ ប៉ុន្ដែនៅក្រោមការជួយ ជួសជុលពីសំណាក់ក្រុមបុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តសប្បុរសធម៌ វិហារនេះបាន ក្លាយទៅជាការិយាល័យយកចិ...

regional/nasional
TW2014-12-17 13:00
台中警熱心助外籍旅客尋落腳處

一名到台中自助旅行的南非籍女子,因遍尋不找旅館,前往派出所求助,受理的台中市警察局第六分局西屯派出所,立即聯絡警友,提供免費套房讓女子借住,女子大讚台灣警察好溫馨。 台中市警察局第六分局西屯派出所指出,這名南非籍女子因轉乘及語言溝通等問題,遍尋不著旅遊書上所介紹旅館,員警得知狀況後,替南非籍女子查詢旅館位置,並以車輛載送女子到旅館,沒想到旅館早已歇業。員警擔心夜間獨自留女子一人在外,加上語言...

regional/nasional
TW2014-12-17 13:00
高市府邀新移民同遊 體驗在地文化

高雄市政府民政局和社會局為迎接即將到來的移民節,今(17)日邀請300多位新移民同遊高雄,體驗在地文化,高雄市長陳菊並致贈新移民一卡通,讓他們可以搭乘大眾運運輸系統,細細品味高雄。 陳菊說,高雄重視多元文化與人權,大力支持、尊重新移民,現在市府推動多項新移民服務措施,提升新移民專案小組為委員會,也設新移民事務專案辦公室,設置專線服務新移民。 許多新移民媽媽帶著子女參加,活動首先到美麗島...

regional/nasional
TW2014-12-17 13:00
行善義工團助整修 荒廢天主堂成溫馨關懷據點

嘉義縣同仁天主堂在行善義工團的整修下,日前以全新面貌重新啟用,變身關懷社區老人、新住民、單親及弱勢家庭兒童的溫馨據點。 安道社會福利基金會表示,位在嘉義現中埔鄉的同仁天主堂因年久失修,原已不堪使用,今年2月尋求台灣寶島行善義工團協助,並獲得小英教育基金會贊助經費,11月進行整修。煥然一新的天主堂除了照顧老人,也希望提供新住民、單親及弱勢家庭兒童關懷和課輔服務。 同仁天主堂日前舉行啟用典...

gaya hidup
TW2014-12-17 13:00
僑生參與送愛心鞋到肯亞 兩天募集上萬雙

新北市華僑高中「根與芽志願服務社」指導老師楊淑靜,日前在網路上看到「舊鞋救命計畫」,隨即與創辦人聯絡,在華僑高中發起招募活動,許多僑生主動參與,對台灣的愛心表示深受感動。 「舊鞋救命計畫」募集二手鞋並捐助給需要的組織與第三世界的朋友,楊淑瀞提到,這波募集愛心鞋計畫,從15日起至19日,預計招募10萬雙鞋,北部集散地只有華僑高中,活動才兩天,原計畫擺放教室已滿,校內還計畫發起一人一雙愛心鞋活動...

gaya hidup
TW2014-12-17 13:00
特金獎賴萊祥秀精湛刀工 學弟妹:神乎其技!

現就讀萬能工商餐飲科三年的賴萊祥,日前奪下六協盃亞洲青年廚師刀工藝術大賽「中式刀工特金獎」,16日應母校玉豐國小邀請返校表演,精湛刀工讓坐在台下的學弟妹直呼「神乎其技」。 玉豐國小校長紀美娟表示,賴萊祥是新住民第二代,家中經濟狀況不佳,國小成績總是排在末段;進入萬能工商餐飲科就讀後,奮發向上,立志成為一名傑出的廚師,終於練就一身好功夫。今年參加「六協盃亞洲青年廚師刀工藝術大賽」,與來自美國及...

gaya hidup
MM2014-12-17 11:55
အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေရး႒ာန၏ ေအာင္ၿမင္မႈ

ၿပည္တြင္း၌ နိုင္ငံၿခားၾကင္ေဖာ္မ်ား တိုးပြားလွ်က္ရိွရာ အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေရး႒ာန အသီးသီး၏ ေတြ႕ရိွခ်က္မွာ ေၿပာဆိုဆက္ဆံေရးနွင္႔ ေနသားမက်ၿခင္း ၿပႆနာမ်ား အၿမဲလိုလို ေတြ႔ရိွရသည္။ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကလည္း အလြယ္တ...

regional/nasional
MM2014-12-17 11:55
ေဒသရံုး ဝန္ထမ္း (陳瑞香)(ခ်ိန္ေလြ႔ ရွန္း)သည္ နိုင္ငံသားသစ္မ်ားအား မိမိ၏ သားသမီး မ်ားကဲ႕သို႕ သင္ၾကားေပးၿခင္း

ေကာင္းရႈံ(阿蓮)(အားလွ်န္)ေဒသရံုးမွ ခ်ိန္ေလြ႔ ရွန္းက နိုင္ငံသားသစ္မ်ားသည္ မိသားစု တာဝန္မ်ားေၾကာင္႕ ေက်ာင္းတက္ရန္ အခ်ိန္မရိွၿခင္းေၾကာင္႕ မွတ္ပံုတင္ေလွ်ာက္ရန္ ေက်ာင္းတက္ခ်ိန္ မၿပည္႔သည္႕ အခက္အခဲမ်ားကို ကူညီ...

regional/nasional
TW2014-12-17 10:20
視新住民為自己的女兒 區公所科員陳瑞香幫新住民補習

高雄阿蓮區公所有資深課員陳瑞香,新住民常叫她「阿姨」,她常在下班後幫新住民補習,協助她們盡早取得身分證,讓新住民感覺很窩心。 陳瑞香在區公所工作20年,近年來專門處理新住民相關事務,她發現有些新住民要幫夫家分擔家計,根本沒時間上學來累積取得身分證的時數。 為人母的陳瑞香相當心疼這些遠嫁來台的女孩,因此在職責範圍內,盡量幫助她們早點拿到身分證。 陳瑞香說,每天下班後,都會等新住民來...

gaya hidup
TW2014-12-17 10:20
計程車費漲2成? 交通部:尊重北市府的審議結果

油價下跌,但大台北地區的計程車卻醞釀漲價,漲幅達2成。交通部表示,台北市政府應把最新油價納入計算,漲2成太離譜。 交通部路政司副司長王穆衡說,國道及公路客運由於是透明化的票價機制,所以油價下跌到一定程度,就要降價,但制訂計程車運費屬於地方政府權責,交通部不會干涉,但提醒工會和台北市政府要理性考慮,因為油價下跌,多數公共運輸價格都保持原價,計程車在這時候漲價,可能會影響民眾搭乘的意願。 ...

Top