To the central content area :::
gaya hidup-內頁
::: To the bottom Area

ค่ายวัฒนธรรมการดื่มชาของนักศึกษาจีน-ไต้หวัน ชื่นชมวัฒนธรรมการดื่มชา

2015-02-03 00:07

 หู เจีย-ตี๋ นักศึกษามหาวิทยาลัยจี้หนาน ประเทศจีนกล่าวว่า คณะผู้จัดกิจกรรมได้จัดให้มีการลิ้มลองชาชั้นสูงและชาเหรยฉาเป็นต้น เพื่อนนักศึกษาชาวไต้หวันก็ทำหน้าที่เจ้าบ้านเป็นอย่างดี การเดินทางในครั้งนี้สร้างความประทับใจให้กับเธอเป็นอย่างยิ่ง เธอนั้นเขียนข้อความความประทับใจของแต่ละวันส่งให้เพื่อนๆ อ่าน

นักศึกษาที่มาเข้าค่ายนั้นมีใจใฝ่เรียนเป็นอย่างมาก ก่อนออกเดินทางก็ทำการหาข้อมูลก่อนอย่างเพียบพร้อม ตั้งคำถามที่มีความลึกซึ้ง หลังจากได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้แล้ว นักศึกษา จาง เจีย-หาว ตระหนักว่าวัฒนธรรมการดื่มชานั้นเป็นศิลปะความงามและปรัชญาอย่างหนึ่ง หยาง หย่ง-ถิงนั้นได้เรียนรู้ถึงทัศนคติการใช้ชีวิตอย่างผ่อนคลาย

 

Write your comment
Auth Code
Top