To the central content area :::
gaya hidup-內頁
::: To the bottom Area

Thành phố Tân Bắc bắt đầu nhận thụ lý hồ sơ xin trợ cấp tiền học phí dành cho con em lao động thất nghiệp

2015-02-03 09:41

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 đến 31 tháng 3, thành phố Tân Bắc nhận thụ lý hồ sơ xin trợ cấp học phí kỳ học thứ 2 năm học 2014 cho con em lao động thất nghiệp; Cục lao động thành phố Tân Bắc phát biểu, bố mẹ thất nghiệp không thể để ảnh hưởng đến giáo dục của con cái.

Cục lao động chỉ rõ, chỉ cần là lao động không tự nguyện xin nghỉ việc có hộ khẩu tại thành phố Tân Bắc, tính từ thời gian nghỉ việc đến thời gian nộp hồ sơ chưa đủ 6 tháng và chưa đi làm lại, có con học tại các trường PTTH, chuyên nghiệp và đại học đều có thể đăng ký xin trợ cấp tại Cục lao động. Người xin trợ cấp cần điền Đơn xin trợ cấp, đính kèm bản sao giấy tờ xác nhận thất nghiệp gần đây nhất hoặc giấy chứng nhận thôi việc do bắt buộc, hóa đơn thu tiền học phí kỳ 2 năm học 2014 (bao gồm hoa đơn chưa nộp phí), bản sao tài khoản tại các cơ quan tài chính, phiếu lĩnh trợ cấp; Nếu người đăng ký là người nước ngoài, Trung Quốc, Hồng Kông, Ma Cao cần đính kèm bản sao thẻ cư trú.

Cục trưởng Cục lao động, ông Tạ Chính Đạt cho biết, trợ cấp tiền học phí cho con cái người lao động thất nghiệp là một trong những chính sách trong quỹ quyền lợi cơ bản của người lao động tại thành phố Tân Bắc.

Write your comment
Auth Code
Top