To the central content area :::
sorotan-內頁
::: To the bottom Area

ကမ ၻာေက်ာ္ဂုတ္ထိပ္တံတားကို သံလမ္းေျပးေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖင့္ လည္ပတ္ႏုိင္မည္

2015-02-06 13:20

  ရွမ္းျပည္နယ္ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕နယ္ရိွ ကမ ၻာေက်ာ္ဂုတ္ထိပ္တံတားသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္

သည့္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ရန္ ယင္းတံတားႀကီးေပၚျဖတ္သန္းသြားလာ

မည့္ ေနာင္ခ်ိဳ-ေနာင္ပိန္ဘူတာ အသြားအျပန္ခရီးစဥ္ကို သံလမ္းေျပးေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖင့္

ေျပးဆြဲသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့မီးရထားမန္ေနဂ်ာ ဦးေက်ာ္စိုးလင္းက ေျပာၾကားသည္။

  ယင္းတံတားႀကီးသည္ သက္တမ္းႏွစ္တစ္ရာေက်ာ္ရိွၿပီျဖစ္ကာ အရွည္ ၂၂၆၀ ေပရွည္

လ်ားၿပီး ဗမာ့မီးရထားလမ္းကုမၸဏီမွ ၿဗိတိသွ်၊ ျမန္မာအင္ဂ်င္နီယာမ်ား ပါဝင္တည္ေဆာက္

ထားျခင္းျဖစ္သည္။

 

 

Write your comment
Auth Code
Top