To the central content area :::
sorotan-內頁
::: To the bottom Area

ျပည္ပေရာက္ ျမန္္မာလုပ္သားမ်ား အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ Viber မွတစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္

2014-11-27 11:10

  ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္မ်ားကို work.com.mm ဝက္ဘ္ဆိုက္မွ အလုပ္

ရွာေဖြသူမ်ားအတြက္ Viber အေကာင့္တစ္ခုဖြင့္ေပးကာ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍

သိလိုသမွ် ေမးျမန္းႏိုင္ေအာင္စီစဥ္ေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။

  ထိုဝက္ဘ္ဆိုက္၏ ေလ့လာခ်က္အရ ျပည္ပသို႔ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူ

အမ်ားအျပားမွာ မိမိႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္လာေရာက္္လုပ္ကိုင္လိုၾကေၾကာင္း သိရသည္။

 

Write your comment
Auth Code
Top