To the central content area :::
gaya hidup-內頁
::: To the bottom Area

คณะกรรมาธิการการพัฒนาแห่งชาติดำเนินการรับทหารเกณฑ์ทางเลือกภาษาต่างประเทศ ช่วยเพิ่มภาพลักษณ์ที่เป็นสากลให้แก่ไต้หวันจนเป็นที่ยอมรับ

2015-02-02 23:41

 คณะกรรมาธิการการพัฒนาแห่งชาติได้เปิดดำเนินการรับทหารเกณฑ์ทางเลือกภาษาต่างประเทศ ในช่วง 10 ปีมานี้ได้อบรมทหารเกณฑ์ทางเลือกกว่าหนึ่งพันคนให้เข้าทำงานในกิจกรรม ระหว่างประเทศต่างๆ ที่จัดโดยรัฐบาลไต้หวัน ซึ่งมีผลงานดีเป็นที่ยอมรับ

ทหารเกณฑ์ที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ นอกจากจะเข้าร่วมกิจกรรมและการประชุมระดับนานาชาติที่จัดโดยรัฐบาลแล้ว ยังต้องทำการเรียบเรียงหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ฉบับภาษาอังกฤษ ร่วมทำกิจกรรมสอนภาษาอังกฤษให้แก่เด็กนักเรียนเป็นต้น

ทางคณะกรรมาธิการฯ ย้ำว่า ในอนาคตจะประสานงานกับรัฐบาลท้องถิ่นในเขตต่างๆ เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เป็นสากล เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ มุ่งเน้นการทำงานด้านการตลาดของสินค้าพื้นเมืองและเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นหลัก

Write your comment
Auth Code
Top