To the central content area :::
sorotan-內頁
::: To the bottom Area

เขตจางฮั่วจัดกิจกรรมฉลองงานสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ “ความรักที่จางฮั่ว สื่อถึงความสุข”

2014-11-27 10:45

เทศบาลเขตจางฮั่วจัดกิจกรรม “ความรักที่จางฮั่ว สื่อถึงความสุข” เพื่อเป็นการฉลองเทศกาลผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่ใกล้จะถึง โดยนายเคอเฉิงฟาง รองผู้ว่าราชการเขตจางฮั่ว กล่าวว่า ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่จากบ้านเกิดเมืองนอนและมาตั้งรกรากที่จางฮั่วจนได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของไต้หวัน เทศบาลเขตจางฮั่วเห็นความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ จึงร่วมกับมูลนิธิอาสาสมัครและกลุ่มชุมชนจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ได้รับถึงความอบอุ่น ซึ่งจากข้อมูลทราบว่า จำนวนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ในเขตจางฮั่วมีมากเป็นอันดับที่ 7 ของไต้หวัน และการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนและผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ และหวังว่าจางฮั่วจะเป็นบ้านหลังที่สองของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่

Write your comment
Auth Code
Top