To the central content area :::
regional/nasional-內頁
::: To the bottom Area

เมืองเกาสงจัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าการกุศลหลายแห่ง เชิญคนเร่ร่อนและครอบครัวด้อยโอกาสร่วมรับประทานอาหารต้อนรับปีใหม่

2015-02-02 23:40

 เมืองเกาสจัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าการกุศลหลายแห่งขึ้นเมื่อวันก่อน โดยเชิญคนเร่ร่อนและครอบครัวด้อยโอกาส นอกจากมีการมอบอั่งเปาและของขวัญปีใหม่แล้ว ยังได้เชิญผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่มาแสดงการร่ายรำแบบดั้งเดิมอีกด้วย

สโมสรไลออนส์สากล ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่จัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าการกุศล ทางเทศบาลเมืองเกาสงรู้สึกขอบคุณในบำเพ็ญประโยชน์เพื่อท้องถิ่นและสังคมของสโมสรฯ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มมูลนิธิฉือจี้ที่จัดโต๊ะจีน 56 โต๊ะที่ศาลเจ้าเป่าอันกง โดยมีสมาคมห่วงใยคนเร่ร่อนได้จัดเตรียมอาหาร เงินอั่งเปาและสิ่งของสำหรับกันหนาว และยังมีการแสดงร่ายรำแบบดั้งเดิมของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ให้กับคนเร่ร่อน

เหยา อวี่-จิ้ง หัวหน้ากองสวัสดิการสังคมหัวว่าพี่น้องประชาชนจะให้ความอบอุ่นและห่วงใยแก่คนเร่ร่อนมากกว่านี้ และมีกลุ่มธุรกิจที่ให้ความห่วงใยแก่คนเร่ร่อนเพิ่มมากขึ้น

Write your comment
Auth Code
Top