To the central content area :::
regional/nasional-內頁
::: To the bottom Area

กรมปศุสัตว์ของไทยคุมเข้มยับยั้งการระบาดของโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

2020-10-07 11:00

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ตามข่าวที่ปรากฏตามสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 3 ต.ค. ที่ผ่านมา กรณีกระบือป่วยล้มตายกว่า 60 ตัว ที่ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น โดยมีกระบือทยอยตายวันละตัวสองตัว ซึ่งเป็นกลุ่มกระบือที่เลี้ยงบริเวณท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ ลักษณะอาการกระบือที่ตายมีอาการซึม มีน้ำมูกและน้ำลายไหล เบื่ออาหาร คอบวม หลังจากนั้นไม่เกิน 2 วัน กระบือได้ตายลง ซึ่งลักษณะการป่วยตายดังกล่าว มีอาการคล้ายกับโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย หรือโรคคอบวม นั้น ได้เร่งสั่งการให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ตรวจสอบและดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย หรือโรคคอบวมของกรมปศุสัตว์อย่างเข้มงวด เพื่อควบคุมและยับยั้งการแพร่ระบาดโรคแล้ว โดยให้ทำการกักสัตว์และประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราวในพื้นที่เกิดโรค ควบคุมการเคลื่อนย้ายโคและกระบือในพื้นที่ เก็บตัวอย่างสัตว์ป่วยและสัตว์ตายเพื่อสืบสวนยืนยันการเกิดโรค รักษาสัตว์ป่วยโดยการฉีดยาปฏิชีวนะ (จากผลการทดสอบยาปฏิชีวนะที่มีความไวในการรักษา ได้แก่ Ceftriaxone, Enrofloxacin, Ampicillin และ Gentamycin) ฉีดวัคซีนให้กับโคและกระบือรอบจุดเกิดโรคในรัศมี 5 กิโลเมตร ค้นหาสัตว์ป่วยเพิ่มเติม ตั้งจุดตรวจการเคลื่อนย้ายสัตว์และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะและคอกสัตว์ป่วย รวมทั้งขอความร่วมมือให้งดการซื้อขายโคและกระบือในตลาดนัดค้าสัตว์ในพื้นที่

นอกจากนี้ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ป้องกันความเสียหายให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคและกระบือ กรมปศุสัตว์จึงกำหนดให้ดำเนินการตามมาตรการสำหรับฟาร์ม หรือฝูงสัตว์ที่มีโรคระบาดแล้ว เพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคออกนอกพื้นที่อย่างเคร่งครัด

ข้อมูลข่าวจาก กรมประชาสัมพันธ์

Write your comment
Auth Code
Top