To the central content area :::
regional/nasional-內頁
::: To the bottom Area

ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่หลายคนได้สัมผัสกับวัฒนธรรมฮากกาเป็นครั้งแรก ตำโมจิชงชาด้วยตนเอง

2020-10-04 09:00

เมื่อไม่นานมานี้ ศูนย์บริการครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เขตปั่นเฉี๋ยว นครนิวไทเปได้จัดกิจกรรมวันครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ โดยพาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และครอบครัวเดินทางไปสัมผัสกับวัฒนธรรมฮากก้า เช่น สะพานกวนซีตงอันนครซินจู๋ ฟารม์มะเขือเทศจินหย่งเพื่อสัมผัสประสบการณ์การเก็บแตงกวา การตำโมจิ และทำชาบด ซึ่งในระหว่างกิจกรรมมีการเล่นเกมอย่างสนุกสนานทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ร่วมกันในครอบครัว

แม้ว่าฝนจะตกในวันดังกล่าวจะมีฝนตก แต่ผู้ตั้งถิ่นฐ่นใหม่กว่า 20 คน จากเมืองนิวไทเปยังคงพาลูก ๆ เดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันเพื่อสัมผัสกับความสนุกสนานในการเก็บผลไม้ในชนบท การแข่งขันที่สนุกสนานระหว่างพ่อแม่ลูกการชงชาและตำโมจิของชาวฮากก้า 

ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่หลายคนได้สัมผัสกับวัฒนธรรมฮากกาเป็นครั้งแรก โดยกล่าวว่าถึงแม้ท้องฟ้าจะไม่เป็นใจ แต่พวกเขาก็ยังมีความสุขที่ได้มาท่องเที่ยว เรียนรู้ และซึมซับความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมทั้งเพิ่มความรักซึ่งกันและกันในครอบครัวด้วย

ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่สัมผัสการตำโมจิและการชงชา (ภาพจาก ศูนย์บริการครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เขตปั่นเฉี๋ยว)

(說明:ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่สัมผัสการตำโมจิและการชงชา (ภาพจาก ศูนย์บริการครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เขตปั่นเฉี๋ยว))

ครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ร่วมกิจกรรมถ่ายรูปร่วมกัน (ภาพจาก ศูนย์บริการครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เขตปั่นเฉี๋ยว)

(說明:ครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ร่วมกิจกรรมถ่ายรูปร่วมกัน (ภาพจาก ศูนย์บริการครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เขตปั่นเฉี๋ยว))

Write your comment
Auth Code
Top