To the central content area :::
regional/nasional-內頁
::: To the bottom Area

กรมประมงไต้หวันมอบส้มโอให้กับลูกเรือประมงต่างชาติเนื่องในเทศกาลไหว้พระจันทร์และขอบคุณที่มีส่วนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมประมงของไต้หวัน

2020-10-02 11:30

เทศกาลไหว้พระจันทร์ ในวัฒนธรรมไต้หวันคือวันที่พระจันทร์เต็มดวงและสมาชิกในครอบครัว ญาติพี่น้อง หรือเพื่อนๆ มารวมตัวกัน และเนื่องในวันพิเศษ เพื่อเป็นการกล่าวขอบคุณลูกเรือประมงชาวต่างชาติที่มีส่วนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมประมงของไต้หวัน รวมทั้งความเหนื่อยยากในการทำงานในท้องทะเลเป็นเวลานาน กรมประมงไต้หวันได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปยังเมืองว่านหลี่ นครไถจง เมืองตงกั่ง รวมทั้งสมาคมชาวประมงในพื้นที่เพื่อมอบส้มโอให้กับลูกเรือชาวประมงต่างชาติ ให้พวกเค้าได้สัมผัสกับบรรยากาศที่สวยงามและมีความสุขของเทศกาลไหว้พระจันทร์

กรมประมงไต้หวันกล่าวว่า ภายใต้แสงจันทร์เดียวกัน แรงงานประมงต่างชาติจากบ้านเกิดมาทำงานที่ไต้หวันและไม่สามารถกลับบ้านอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาได้ จึงถือโอกาสช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์แสดงความขอบคุณและขอบคุณสำหรับความเสียสละและการมีส่วนร่วมของลูกเรือชาวประมงต่างชาติเหล่านี้และหวังว่าพวกเขาจะเพลิดเพลินไปกับพระจันทร์ที่สวยงามกับเราไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหน

กรมประมงไต้หวันกว่าวว่า ระบุว่าสภาพแวดล้อมในการทำงานและสภาพความเป็นอยู่ในทะเลไม่สะดวกสบายกว่าบนบก ในสภาพแวดล้อมการทำงานเช่นนี้ควรให้ความสำคัญกับสิทธิและสวัสดิการของลูกเรือชาวต่างชาติมากขึ้น และเพื่อที่จะปรับปรุงสวัสดิภาพและการดูแลลูกเรือต่างชาติและคุณภาพชีวิต ภายในสิ้นปีนี้ กรมประมงจะสร้างห้องสุขาในท่าเรือประมง 6 แห่ง ได้แก่ ซูอ้าว ว่านหลี่ เซิ่นอ้าว เผิงหู ตงกั่ง และซินกั่ง เมื่อเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงที่เย็นลง หลังจากเรือประมงกลับถึงท่าเรือ ลูกเรือต่างชาติก็จะมีน้ำร้อนสำหรับอาบน้ำ ทำลูกเรือต่างชาติเหล่านี้อบอุ่นทั้งร่างกายและจิตใจและทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สงบสุขและเป็นมิตร

 

กรมประมงไต้หวันมอบส้มโอให้กับลูกเรือประมงต่างชาติที่ไถจง เนื่องในเทศกาลไหว้พระจันทร์และขอบคุณที่มีส่วนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมประมงของไต้หวัน (ภาพจาก กรมประมงไต้หวัน)

(說明:กรมประมงไต้หวันมอบส้มโอให้กับลูกเรือประมงต่างชาติที่ไถจง เนื่องในเทศกาลไหว้พระจันทร์และขอบคุณที่มีส่วนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมประมงของไต้หวัน (ภาพจาก กรมประมงไต้หวัน))

กรมประมงไต้หวันมอบส้มโอให้กับลูกเรือประมงต่างชาติที่ว่านหลี่ นครนิวไทเป เนื่องในเทศกาลไหว้พระจันทร์และขอบคุณที่มีส่วนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมประมงของไต้หวัน (ภาพจาก กรมประมงไต้หวัน)

(說明:กรมประมงไต้หวันมอบส้มโอให้กับลูกเรือประมงต่างชาติที่ว่านหลี่ นครนิวไทเป เนื่องในเทศกาลไหว้พระจันทร์และขอบคุณที่มีส่วนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมประมงของไต้หวัน (ภาพจาก กรมประมงไต้หวัน))

กรมประมงไต้หวันมอบส้มโอให้กับลูกเรือประมงต่างชาติที่เรือประมงตงกัง มณฑลผิงตง เนื่องในเทศกาลไหว้พระจันทร์และขอบคุณที่มีส่วนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมประมงของไต้หวัน (ภาพจาก กรมประมงไต้หวัน)

(說明:กรมประมงไต้หวันมอบส้มโอให้กับลูกเรือประมงต่างชาติที่เรือประมงตงกัง มณฑลผิงตง เนื่องในเทศกาลไหว้พระจันทร์และขอบคุณที่มีส่วนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมประมงของไต้หวัน (ภาพจาก กรมประมงไต้หวัน))

Write your comment
Auth Code
Top