To the central content area :::
gaya hidup-內頁
::: To the bottom Area

มูลนิธิเมตตาธรรมมอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพช่วยเหลือผู้พำนักใหม่ให้ทำงานมีรายได้เลี้ยงครอบครัว

2015-02-03 00:06

 มูลนิธิฝอกวงซันร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมฮัวมูหลาน โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝอกวงซัน พระอาจารย์อีไหลฝ่าซือเป็นตัวแทนมอบอุปกรณ์สำหรับประกอบอาชีพเสริมสวยและแต่งเล็บให้กับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่

เฉินซื่อ ว่อ-เสียน ชาวเวียดนามที่เข้าอบรมฝึกอาชีพช่างแต่งเล็บกับทางสมาคม ซึ่งปัจจุบันไม่เพียงสามารถทำในสิ่งที่ตัวเองรัก ยังสามารถดูแลครอบครัว ได้รับประโยชน์อย่างมาก เสี่ยวเอี้ยน ชาวอินโดนีเซียอยากจะเปิดร้านแต่งเล็บ พร้อมกับขายกาแฟอินโดฯ ไปด้วยสักหนึ่งร้าน หลี เสวียน-จวง ชาวเวียดนามก็ต้องการที่จะทำอาชีพช่างแต่งเล็บเช่นกัน

Write your comment
Auth Code
Top