To the central content area :::
sorotan-內頁
::: To the bottom Area

′อภิสิทธิ์′เชื่อเปลี่ยนจากกกต.เป็นกจต. "โกงเลือกตั้ง"ยังคงอยู่

2015-02-02 23:10

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการปรับโครงสร้างของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)โดยให้มีคณะกรรมการดำเนินการจัดการเลือกตั้ง( กจต.)มาดำเนินการจัดการเลือกตั้ง จะแก้ไขปัญหาทุจริตเลือกตั้งได้หรือไม่ว่า ปัญหาการทุจริตการเลือกตั้งน่าจะยังคงมีอยู่ แต่ก็ต้องดูที่รายละเอียดว่าใครจะเข้ามาเป็นผู้แก้ไขปัญหา

ส่วนที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูณ ต้องการลดการแทรกแซงทางการเมือง ด้วยการกำหนดให้มีคณะกรรมการแต่งตั้งข้าราชการนั้น นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่ขณะเดียวกัน หากจะไม่ให้ผู้บริหารนโยบายเข้ามาเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งก็ต้องมีตัวชี้วัดว่า ข้าราชการที่มีการแต่งตั้งขึ้นจะสามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลได้

Write your comment
Auth Code
Top