To the central content area :::
sorotan-內頁
::: To the bottom Area

လွ်ပ္စစ္မီးရရိွမႈ အာမခံခ်က္မေပးႏုိ္င္၍ Samaung စက္႐ံုျမန္္မာတြင္ မေဆာက္ျဖစ္ခဲ့

2015-02-06 13:20

  ျမန္မာႏုိင္ငံေဒသတြင္းအမ်ားျပည္သူမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း မ်ားစြာ

ေပးႏုိင္မည့္ ကမ ၻာ့နာမည္ႀကီးကိုရီးယား Samaung ကုမၸဏီက ျပည္တြင္း၌ စက္႐ံုလာ

ေရာက္တည္ေဆာက္ရန္ ကမ္းလွမ္းခဲ့ေသာ္လည္း လွ်ပ္စစ္မီး ၂၄ နာရီေပးရန္ အာမခံ

ခ်က္မရခဲ့သည့္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စက္႐ံုေဆာက္လုပ္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သိ

ရိွရပါသည္။

  ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရိွသည့္ Samaung ပစၥည္းမ်ားမွာ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံရိွ

စက္႐ံုမွျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Write your comment
Auth Code
Top