To the central content area :::
kegiatan/acara-內頁
::: To the bottom Area

Khóa học「Ngôi sao mới」tại Cao Hùng dành cho con em Cư dân mới thế hệ 2 trải nghiệm về các trò chơi thiếu nhi

2020-07-13 11:00

Trung tâm dịch vụ gia đình Cư dân mới Tp Cao Hùng tổ chức khóa học「Ngôi sao mới ~ Dự án thừa hưởng đa văn hóa」,hoan nghênh các em nhỏ độ tuổi từ 9~12 đến học vũ đạo, trải nghiệm những trò chơi thiếu nhi Việt Nam.

Khóa học tổ chức từ ngày 1/08~19/09 thứ bảy mỗi tuần lúc 14:00~17:00,tổng cộng 8 buổi học.

Địa điểm : Trung tâm dịch vụ gia đình Cư dân mới Tp Cao Hùng (số 36 đường Trung Chính Tam quận Tân Hưng/ 新興區中正三路36號)

Học viên : 15 người (ưu tiên con em Cư dân mới thế hệ 2 đăng ký).

Điện thoại : 07-235-3500 ,gặp nhân viên công tác xã hội Zhuang (莊社工)

khóa học「Ngôi sao mới ~ Dự án thừa hưởng đa văn hóa」(ảnh:Trung tâm dịch vụ gia đình Cư dân mới Tp Cao Hùng

(說明:khóa học「Ngôi sao mới ~ Dự án thừa hưởng đa văn hóa」(ảnh:Trung tâm dịch vụ gia đình Cư dân mới Tp Cao Hùng)

Write your comment
Auth Code
Top