To the central content area :::
regional/nasional-內頁
::: To the bottom Area

ตัดผมการกุศล ทำความสะอาดครั้งใหญ่เพื่อต้อนรับตรุษจีน

2015-02-02 23:40

 เพื่อเป็นการต้อนรับเทศกาลตรุษจีนที่จะมาถึง เขตหยุนหลินได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดต้อนรับตรุษจีน

คณะจิ้วกั๋วถวนจัดกิจกรรมตัดผมฟรีเพื่อการกุศลให้แก่คนชรา มีช่างตัดผมที่เป็นคู่สมรสชาวต่างชาติจำนวนไม่น้อยเข้าร่วมกิจกรรม หลังจากที่พวกเขาเหล่านั้นมาอยู่ที่ไต้หวันก็ได้เรียนทักษะวิชาชีพการตัดแต่งทรงผม อาศัยช่วงปีใหม่บำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคมไต้หวัน

ที่ว่าการอำเภอไม่เหลียวได้เชิญชวนประชาชนในหมู่บ้านร่วมกันปัดกวาดทำความสะอาดชุมชน ที่ว่าการอำเภอโต่วหนานจัดงานแสดงผลการเรียนเขียนพู่กันจีนและเขียนคำกลอนปีใหม่ด้วยพู่กันจีนแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน

Write your comment
Auth Code
Top