img
:::
ข่าวทั่วไป

27 กันยายน "วันทะเลโลก" ขอเชิญร่วมมือกันอนุรักษ์ท้องทะเลและสัตว์ทะเลด้วยการหยุดใช้ถุงพลาสติกใส่อาหาร !

ภาพ/นำมาจาก Pixabay
ภาพ/นำมาจาก Pixabay

[เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่] ตามข้อมูลจาก “ไทยรัฐออนไลน์” ระบุความเป็นมาของ "วันทะเลโลก" หรือ "วันมหาสมุทรโลก" (World Ocean Day) ไว้ดังนี้ "วันทะเลโลก" ได้กำหนดขึ้นในคราวการประชุมสุดยอดระดับประเทศผู้นำว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (UN Conference on Environment and Development: UNCEN) ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ในปี 2535 ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกกว่า 178 ประเทศ ได้รวมตัวกัน เผยแพร่ความรู้ และรณรงค์ไปยังประชาชนทั่วโลก ผ่านเครือข่ายต่างๆ พร้อมจัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วโลกหันมาร่วมกันอนุรักษ์ท้องทะเล จนกระทั่งปี 2551 UN จึงกำหนดให้วันที่ 8 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันทะเลโลก โดยเพิ่งมีการเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในปี 2552  ต่อมาทั่วโลกก็ได้กำหนดให้วันที่ 27 กันยายน 2565 เป็นวันทะเลโลกด้วยเช่นกัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ปี 2025 สนง.คุ้มครองสิ่งแวดล้อม สั่งห้ามโรงแรมในไต้หวัน เตรียมอุปกรณ์อาบน้ำขวดเล็กไว้ในห้องพัก

ตามข้อมูลจาก “ไทยรัฐออนไลน์” เผยว่าในอนาคตทั่วโลกจะต้องเผชิญผลกระทบทางทะเลอย่างหนัก ซึ่งทาง UN เรียกร้องทั่วโลกให้ร่วมมือกันอนุรักษ์ท้องทะเล เพราะหากใช้ทรัพยากรทางทะเลจนหมด จะทำให้เกิดผลกระทบจากสภาวะอากาศแปรปรวน ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยทางทะเล และปัญหาการตกงานของชาวประมง ทั้งนี้ ขยะในทะเล ยังส่งผลกระทบมหาศาลต่อสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ ทั้งยังสร้างความเสียหายให้กับเรือ และเครื่องมือประมง ตลอดจนส่งผลต่อจำนวนสัตว์ทะเลหายาก เนื่องจากได้รับบาดเจ็บจากการกินขยะพลาสติก ทำให้ติดบริเวณทางเดินอาหาร จากการสำรวจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พบว่าปัญหาในท้องทะเลส่วนใหญ่มาจากขยะพลาสติกตามทะเลที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว  

แม้จะมีการจัดกิจกรรมปลุกจิตสำนึกมากมาย แต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จสักที เพราะประชาชนส่วนใหญ่ ยังคงใช้ถุงพลาสติก ในการใส่อาหาร จึงต้องการให้ทุกคนถือเอาวันทะเลโลก เป็นจุดเริ่มต้นในการอนุรักษ์ หวงแหนท้องทะเลไทย และแก้ไขปัญหาขยะในท้องทะเลอย่างจริงจัง

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ไถหนานประกาศห้ามใช้แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading