img
:::

สตม. กระทรวงมหาดไทยสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) แก้ไขกฎหมายเพิ่มความรับผิดชอบของบริษัทตรวจคนเข้าเมืองในการคุ้มครองทรัพย์สินส่วนบุคคล

อาคารสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ภาพจาก/สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
อาคารสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ภาพจาก/สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้เรียบเรียงและแปล/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓)

[เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่] เพื่อดำเนินการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทยสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) มีคำสั่งให้แก้ไขบทบัญญัติบางประการของ “มาตรการควบคุมการรักษาความปลอดภัยของไฟล์ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบริษัทตรวจคนเข้าเมือง” และได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น “ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของไฟล์ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบริษัทตรวจคนเข้าเมืองที่กำหนดโดยกระทรวงมหาดไทยสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)” และเมื่อไม่นานมานี้ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) อีกทั้งได้ดำเนินการทางกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะมีการแก้ไขและออกให้ดำเนินการได้ในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

อ่านข่าวเพิ่มเติม: ปัจจุบันในเมืองไทเปมีจุดบริการฉีดวัคซีน 10 แห่ง ไว้คอยให้บริการสำหรับประชาชนในกรณีฉุกเฉินหรือแบบ Walk In

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกล่าวว่า มาตรการการกำกับดูแลรูปแบบเดิมกำหนดให้บริษัทตรวจคนเข้าเมืองต้องสร้างกลไกฉุกเฉินเพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลหรือเกิดการละเมิด ส่วนมาตรการใหม่นี้ได้มีการเสริมสร้างความปลอดภัยมาตรการกำกับดูแลของบริษัทตรวจคนเข้าเมืองให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ หลังจากเกิดเหตุการณ์ไม่ปลอดภัยต่อฐานข้อมูลภายใน 72 ชั่วโมง กระทรวงมหาดไทยสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จะต้องได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร และจะมีการดำเนินการตรวจสอบด้านการบริหาร เพื่อปกป้องความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคเพิ่มเติม

อ่านข่าวเพิ่มเติม: ศูนย์บริการครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เมืองเหมียวลี่ จะจัด “โครงการฝึกอบรมล่ามแปลภาษาสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่” รวม 5 วัน รีบสมัครด่วนเลย

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเผยว่า บริษัทตรวจคนเข้าเมืองมีหน้าที่รวบรวมและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค และควรใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยที่เหมาะสมหรือมาตรการป้องกันตามข้อบังคับ กลุ่มเป้าหมายการแก้ไขบทบัญญัติในครั้งนี้ คือธุรกิจที่ใช้งานระบบสื่อสารสารสนเทศ เพื่อบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคที่มากกว่า 1,000 รายการขึ้นไป ควรใช้มาตรการการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล 6 ประการเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค นอกจากนี้ เพื่อเสริมสร้างกลไกการตรวจสอบภายในของบริษัทตรวจคนเข้าเมือง จะมีการปรับการตรวจสอบให้ถี่ขึ้น ซึ่งจากเดิมจะมีการตรวจสอบอย่างน้อยทุกๆ สองปี เป็นอย่างน้อยปีละครั้ง

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading