img
:::

สตม.จัดค่ายสร้างสรรค์และบ่มเพาะวัฒนธรรมท้องถิ่นสำหรับบุตรธิดาของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ลงทะเบียนถึงวันที่ 19 พ.ค.นี้

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประชาสัมพันธ์ “ค่ายสร้างสรรค์และบ่มเพาะวัฒนธรรมท้องถิ่นสำหรับบุตรธิดาของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ประจำปี 2023” ในงานประจำปี ภาพ/นำมาจากเฟสบุ๊ก袁慧心
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประชาสัมพันธ์ “ค่ายสร้างสรรค์และบ่มเพาะวัฒนธรรมท้องถิ่นสำหรับบุตรธิดาของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ประจำปี 2023” ในงานประจำปี ภาพ/นำมาจากเฟสบุ๊ก袁慧心
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้แปล/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓)

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะจัดงาน “ค่ายสร้างสรรค์และบ่มเพาะวัฒนธรรมท้องถิ่นสำหรับบุตรธิดาของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ประจำปี 2023” พร้อมมีที่พักและอาหารให้ฟรี เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม เชิญชวนนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนมัธยม (อาชีวศึกษา) หรือสูงกว่ารีบรักษาโอกาสลงทะเบียนเข้าร่วม

อ่านข่าวเพิ่มเติม : สำนักงานแรงงานเกาสงจัดการฝึกอบรมยกระดับความสามารถทางวิชาชีพล่ามแปลภาษาสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะจัดงาน “ค่ายสร้างสรรค์และบ่มเพาะวัฒนธรรมท้องถิ่นสำหรับบุตรธิดาของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ประจำปี 2023” ภาพ/โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

สถานีบริการเมืองเถาหยวนคาดว่าจะรับสมัครนักเรียนบุตรธิดาของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่จำนวน 50 คนและนักเรียนชาวไต้หวันอีก 10 คน ซึ่งเนื้อหาของหลักสูตรมีมากมายและหลากหลาย อาทิ หลักสูตรการสร้างสรรค์ในท้องถิ่น การเยี่ยมชมภาคสนาม การระดมความคิดแบบกลุ่ม และการแข่งขันการนำเสนอผลสัมฤทธิ์เชิงสร้างสรรค์ นำพานักเรียนไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและเรื่องราวต่าง ๆ พร้อมผสมผสานความหลากหลายทางวัฒนธรรมของหลากหลายชนชาติเข้าด้วยกัน ตีความดินแดนที่ทุกคนเติบโตมาด้วยความคิดสร้างสรรค์ใหม่ นำความหลากหลายและพลังงานดี ๆ มาสู่สถานที่นั้น ๆ

อ่านข่าวเพิ่มเติม : “Taiwan Tourist Shuttle” บริการรถโดยสารสาธารณะจัดโปรโมชั่นลดครึ่งราคา พร้อมเพิ่มเส้นทางเชื่อมสถานที่ท่องเที่ยว

สถานีบริการเมืองเถาหยวนส่งเสริมการจัดค่ายสร้างสรรค์และบ่มเพาะวัฒนธรรมท้องถิ่นสำหรับบุตรธิดาของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ภาพ/นำมาจากเฟสบุ๊ก袁慧心

ผู้อำนวยการสถานีบริการเมืองเถาหยวนกล่าวว่า การส่งเสริมค่ายฝึกอบรมครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ได้รับการสนับสนุนให้ใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบด้านภาษาของพวกเขา และผลักดันให้มีการสืบทอดภาษาแม่ต่อไปยังรุ่นลูกหลาน ในเวลาเดียวกัน ยังรณรงค์ให้สังคมและองค์กรต่าง ๆ ให้ความสนใจกับการศึกษาของบุตรธิดาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย และส่งเสริมการแข่งขันในระดับนานาชาติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่ายนี้ โปรดไปที่เว็บไซต์ Ministry of the Interior National Immigration Agency Republic of China (Taiwan) พร้อมรีบลงทะเบียนโดยด่วน

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading