img
:::

โครงการเงินช่วยเหลือทางด้านการศึกษาและการฝึกทักษะสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตรหลานของสตม. เปิดให้ลงทะเบียนถึงวันที่ 14 มี.คนี้

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ดำเนินการ “โครงการเงินช่วยเหลือทางด้านการศึกษาและการฝึกทักษะสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตรหลาน ประจำปี 2021” (กันยายน 2021 ถึง มิถุนายน 2022) โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2022 ภาพจาก/สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ดำเนินการ “โครงการเงินช่วยเหลือทางด้านการศึกษาและการฝึกทักษะสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตรหลาน ประจำปี 2021” (กันยายน 2021 ถึง มิถุนายน 2022) โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2022 ภาพจาก/สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้เรียบเรียงและแปล/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓)

เพื่อดูแลและให้กำลังใจผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตรหลานที่ด้อยโอกาสและมีความโดดเด่น สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ดำเนินการ “โครงการเงินช่วยเหลือทางด้านการศึกษาและการฝึกทักษะสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตรหลาน ประจำปี 2021” (กันยายน 2021 ถึง มิถุนายน 2022) โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2022 เชิญชวนผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์รีบส่งใบสมัครเข้ามากันเยอะ ๆ

อ่านข่าวเพิ่มเติม: ไทเปออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในสถานศึกษาใหม่ หากผู้ปกครองยังฉีดวัคซีนไม่ครบ 2 โดสห้ามเข้าสถานศึกษา

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองชี้แจงว่า เงินรางวัลนี้มีหลายประเภท ได้แก่ รางวัลนักเรียนดีเด่น, รางวัล (เงินอุดหนุน) ผู้ด้อยโอกาส, รางวัลผู้มีความสามารถพิเศษ, รางวัลทุนการศึกษาของประธานาธิบดี และรางวัลผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่สอบใบรับรองทางด้านทักษะวิชาชีพ แต่ละรางวัลนั้นมีเงินรางวัลไม่เท่ากัน โดยเริ่มตั้งแต่ 3,000 ถึง 30,000 เหรียญไต้หวัน

คุณจางซิ่วผิง (張秀平) ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ได้รับรางวัลในโครงการเงินช่วยเหลือทางด้านการศึกษาและการฝึกทักษะสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตรหลาน ประจำปี 2020 (ปีที่แล้ว) ภาพจาก/สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

คุณจางซิ่วผิง (張秀平) ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ได้รับรางวัลในโครงการเงินช่วยเหลือทางด้านการศึกษาและการฝึกทักษะสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตรหลาน ประจำปี 2020 (ปีที่แล้ว) ภาพจาก/สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

อ่านข่าวเพิ่มเติม:สตม.หนันโถวสร้างความตระหนักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรแก่แรงงานต่างชาติ

หากท่านต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการนี้เพิ่มเติม สามารถสอบถามและดาวน์โหลดเอกสารได้จากเว็บไซต์ข้อมูลทั่วโลกของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและเว็บไซต์ข้อมูลการพัฒนาทักษะสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่

อ่านข่าวเพิ่มเติม

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading