img
:::

0218 NIA ข่าววีดีโอ-ภาษาไทย

“เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่” คัดสรรข่าวประจำสัปดาห์เกี่ยวกับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้เรียบเรียงและแปล/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓)

[เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่] คัดสรรข่าวประจำสัปดาห์เกี่ยวกับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ จำนวน 5 ข่าว โดยสรุปสาระสำคัญ และในขณะเดียวกันก็มีการถ่ายทอดออกมาเป็นคลิปวิดีโอ ทำให้ผู้ชมสามารถรับชมข่าวเด่นประจำสัปดาห์ในเวลาที่สั้นที่สุด (คลิปวิดีโอ: 0218 NIA ข่าววีดีโอ-ภาษาไทย

“เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่” คัดสรรข่าวประจำสัปดาห์เกี่ยวกับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่

“เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่” คัดสรรข่าวประจำสัปดาห์เกี่ยวกับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ (14 กุมภาพันธ์20 กุมภาพันธ์)

  • กองกำลังเฉพาะกิจเมืองเถาหยวน รณรงค์ให้ผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนให้เข้ารับการฉีดวัคซีนโดยเร็ว

แรงงานต่างชาติของ Askey Computer Corp. ในเขตนิคมอุตสาหกรรม Farglory FTZ เมืองเถาหยวนติดเชื้อเป็นจำนวนมาก กองกำลังเฉพาะกิจเมืองเถาหยวน กองพลกิจการพื้นที่เขตภาคเหนือ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ชาวต่างชาติและแรงงานต่างชาติเกือบ 1,000 คน เข้ารับการฉีดวัคซีนที่สถานีรถไฟเถาหยวนเสร็จสิ้นแล้ว รณรงค์ให้ผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนให้เข้ารับการฉีดวัคซีนโดยเร็ว ร่วมกันสกัดกั้นโรคระบาดไปด้วยกัน

(อ่านข่าวเพิ่มเติม: โรคระบาดลุกลาม! กองกำลังเฉพาะกิจเมืองเถาหยวนร่วมมือกับกองนามัยช่วยเหลือให้แรงงานต่างชาติได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19)

  • เถาหยวนจัดผู้แปลภาษาเข้าให้ความช่วยเหลือในสถานีฉีดวัคซีน

สืบเนื่องจากกรณีคลัสเตอร์ของสนามบินเถาหยวนและกรณีคลัสเตอร์ร้านอาหาร ยังคงขยายวงกว้างการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง รัฐบาลเมืองเถาหยวนยังคงรับมือต่อจำนวนประชาชนที่ต้องการเดินทางกลับบ้านในช่วงเทศกาลตรุษจีนและปกป้องชายแดนอย่างเคร่งครัด นายเจิ้งเหวินช่าน (鄭文燦) ผู้ว่าการนครเถาหยวนประกาศว่า ควรปรับปรุงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดสำหรับการกีฬา การแข่งขัน และการว่ายน้ำ ฯลฯ ในพื้นที่เขตการปกครอง และจะมีการจัดตั้งสถานีฉีดวัคซีน ณ สถานีรถไฟเถาหยวน พร้อมมีบริการล่ามแปลภาษาไว้คอยช่วยเหลือชาวต่างชาติในขณะเข้ารับการฉีดวัคซีน ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารป้องกันการแพร่ระบาด

(อ่านข่าวเพิ่มเติม: เถาหยวนสกัดกั้นการแพร่กระจายของโรคอย่างเคร่งครัด จัดล่ามแปลภาษาช่วยชาวต่างชาติเข้าใจสถานการณ์โรคระบาดมากยิ่งขึ้น)

  • กระทรวงแรงงานได้ออกมาตรการป้องกันและรับมือกับการแพร่ระบาดที่สำคัญ 4 มาตรการ

แรงงานต่างชาติของโรงงานเถาหยวนไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหาร TASTy และติดเชื้อจนเกิดเป็นคลัสเตอร์ใหม่ จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ กระทรวงแรงงานได้รีบติดต่อผู้บังคับบัญชา หวังปี้เซิ่ง (王必勝) ทันที อีกทั้งยังได้ประกาศจะให้ความร่วมมือกับมาตรการของศูนย์บัญชาการฯ อย่างแข็งขัน ตลอดจนกำหนดให้นายจ้างและบริษัทนายหน้าต้องร่วมมือกับมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด พร้อมจัดให้มีการตรวจคัดกรองและสอบสวนไทม์ไลน์

(อ่านข่าวเพิ่มเติม: กระทรวงแรงงานออก “4 มาตรการป้องกันโรคระบาด” เรียกร้องให้นายจ้างและแรงงานต่างชาติปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด)

  • สถานพยาบาลทั่วประเทศจะงดให้บริการเยี่ยมผู้ป่วย ยกเว้นกรณีพิเศษ

ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวัน (CECC) ประกาศขยายเวลาบังคับใช้มาตรการควบคุมโรคระดับ 2 ออกไปจนถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์นี้ พร้อมประกาศว่า สถานพยาบาลทั่วประเทศจะงดให้บริการเยี่ยมผู้ป่วย ยกเว้นกรณีพิเศษ ตลอดจนปรับกฎระเบียบในการตรวจคัดกรองและฉีดวัคซีนสำหรับผู้ป่วยใน ผู้เฝ้าไข้ (ผู้มาเยี่ยม) และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์

(อ่านข่าวเพิ่มเติม: นับจากนี้เป็นต้นไป คงมาตรการควบคุมโรคระดับ 2 “สถานพยาบาลทั่วประเทศจะงดให้บริการเยี่ยมผู้ป่วย”)

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

:::
ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading