img
:::

กระทรวงสาธารณสุขฯ ลงมติเห็นชอบ “นำเข้าผู้อนุบาลต่างชาติในครัวเรือนได้โดยไม่ต้องใช้ดัชนีบาร์เธลเอดีแอล”

กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ ลงมติเห็นชอบ ให้  3 กลุ่มเป้าหมายสามารถนำเข้าผู้อนุบาลต่างชาติในครัวเรือนได้ โดยไม่ต้องใช้ดัชนีบาร์เธลเอดีแอล  ภาพ/จากเว็บไซต์ freepik
กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ ลงมติเห็นชอบ ให้ 3 กลุ่มเป้าหมายสามารถนำเข้าผู้อนุบาลต่างชาติในครัวเรือนได้ โดยไม่ต้องใช้ดัชนีบาร์เธลเอดีแอล ภาพ/จากเว็บไซต์ freepik
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้แปลและเรียบเรียง : จารุวรรณ สุทธิธนกูล (朱芝瑜)

เฉินเจี้ยนเหริน (陳建仁)นายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมการประชุมรายงานของกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ เมื่อวันที่ 14 กันยายนที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ พร้อมกระทรวงแรงงาน ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ การดูแลระยะยาว และองค์กรภาคประชาสังคม ร่วมกันจัด "การประชุมปรึกษาหารือเรื่องการผ่อนปรนการว่าจ้างผู้อนุบาลต่างชาติโดยไม่ต้องใช้การประเมินผล" ขึ้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม: สภาบริหารทุ่มเงิน 5.2 พันล้าน ผลักดัน "โครงการส่งเสริมชาวต่างชาติให้มาศึกษาต่อที่ไต้หวัน"

กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ ลงมติเห็นชอบ ให้  3 กลุ่มเป้าหมายสามารถนำเข้าผู้อนุบาลต่างชาติในครัวเรือนได้ โดยไม่ต้องใช้ดัชนีบาร์เธลเอดีแอล ภาพ/จากเฟซบุ๊กสภาบริหารไต้หวัน

ทั้งนี้ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ ผ่อนคลายเงื่อนไขการยื่นขอนำเข้าผู้อนุบาลต่างชาติในครัวเรือน โดยไม่ต้องใช้ดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel ADL index) อีก สำหรับ 3 กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ที่ใช้ระบบดูแลระยะยาวมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป ผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมระยะเริ่มแรกที่ได้รับการวินิจฉัยโดยผู้เชี่ยวชาญว่าไม่รุนแรง และผู้ที่ความบกพร่องทางร่างกายกับผู้ป่วยโรคหายากต่างๆ ตลอดจนผู้ที่มีเป็นโรคทางระบบทางเดินหายใจขั้นรุนแรง และผู้ป่วยที่มีปัญหาการกลืนระดับปานกลางขึ้นไป ทำให้มีจำนวนผู้ได้รับผลประโยชน์สูงถึง 600,000 ราย และคาดว่าจะดำเนินการได้ภายในหนึ่งเดือน

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading