img
:::
ข่าวทั้งหมด

ประธานคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาแห่งชาติของไต้หวัน เดินทางมุ่งหน้าสู่ 3 ประเทศเป้าหมายในภูมิภาคยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก เสริมสร้างความเชื่อมโยงแบบเอื้อประโยชน์ซึ่งกัน

ประธานคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาแห่งชาติ (National Development Council, NDC) ของไต้หวัน ได้ออกเดินทางจากไต้หวันมุ่งหน้าสู่ 3 ประเทศเป้าหมายในภูมิภาคยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก ภาพจาก/คลังภาพ Pixabay
ประธานคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาแห่งชาติ (National Development Council, NDC) ของไต้หวัน ได้ออกเดินทางจากไต้หวันมุ่งหน้าสู่ 3 ประเทศเป้าหมายในภูมิภาคยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก ภาพจาก/คลังภาพ Pixabay
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้เรียบเรียงและแปล/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓)

[เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่] คณะสำรวจโอกาสทางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนของไต้หวัน ที่นำโดยนายกงหมิงซิน  ประธานคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาแห่งชาติ (National Development Council, NDC) ของไต้หวัน ได้ออกเดินทางจากไต้หวันมุ่งหน้าสู่ 3 ประเทศเป้าหมายในภูมิภาคยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก ด้วยเครื่องบินแบบเช่าเหมาลำ เมื่อช่วงไม่นานที่ผ่านมา โดยมีผู้ร่วมคณะทั้งสิ้น 66 คน จะเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐสโลวัก สาธารณรัฐเช็ก และสาธารณรัฐลิทัวเนียตามลำดับ เป็นระยะเวลารวม 9 วัน คาดหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะประสานความร่วมมือในการแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจและความร่วมมือหลังยุคโควิด–19 ผ่านการลงพื้นที่สำรวจและหารือแลกเปลี่ยนในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งบูรณาการข้อได้เปรียบในอุตสาหกรรมทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างไต้หวันและกลุ่มประเทศในภูมิภาคยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก เข้าไว้ด้วยกัน และเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมโยงแบบเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันระหว่างไต้หวัน – กลุ่มประเทศเป้าหมาย ตลอดจนเสริมสร้างห่วงโซ่คุณค่าประชาธิปไตยให้เกิดความแข็งแกร่งและยืดหยุ่นต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม: ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2565 ค่าแรงขั้นต่ำจะเพิ่มขึ้น 1,250 "แรงงานข้ามชาติได้รับประโยชน์สูงสุด" จากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนี้

กระทรวงการต่างประเทศเสริมสร้างความเชื่อมโยงแบบเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันระหว่างไต้หวัน – กลุ่มประเทศเป้าหมาย ตลอดจนเสริมสร้างห่วงโซ่คุณค่าประชาธิปไตยให้เกิดความแข็งแกร่งและยืดหยุ่นต่อไป ภาพจาก/กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศเสริมสร้างความเชื่อมโยงแบบเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันระหว่างไต้หวัน – กลุ่มประเทศเป้าหมาย ตลอดจนเสริมสร้างห่วงโซ่คุณค่าประชาธิปไตยให้เกิดความแข็งแกร่งและยืดหยุ่นต่อไป ภาพจาก/กระทรวงการต่างประเทศ

คณะตัวแทนในครั้งนี้ นอกจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐจากหน่วยงานต่าง ๆ แล้ว ยังมีตัวแทนจากหน่วยงานวิจัยและภาคอุตสาหกรรมในหลากหลายแขนง ประกอบด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลที่มีความแม่นยำ เมืองอัจฉริยะ เทคโนโลยีด้านการเงินและนวัตกรรม อุตสาหกรรมเลเซอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์อัจฉริยะ พลังงานสีเขียวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นต้น นับว่าเป็นคณะตัวแทนที่เกิดจากการรวมตัวกันของหน่วยภาครัฐและภาคเอกชน โดยคณะตัวแทนมีกำหนดการเดินทางเยือนสโลวักระหว่างวันที่ 21–23 ต.ค. และเดินทางต่อไปยังสาธารณรัฐเช็กระหว่างวันที่ 23–26 ต.ค. จากนั้นจะเดินทางไปเยือนลิทัวเนียเป็นประเทศสุดท้าย ระหว่างวันที่ 26–29 ต.ค. โดยในระหว่างนี้ คณะตัวแทนไต้หวันและตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม รวมถึงผู้ประกอบการของกลุ่มประเทศเป้าหมายทั้ง 3 ประเทศ จะร่วมหารือและแลกเปลี่ยนกันในประเด็นต่าง ๆ อาทิ โอกาสทางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน การจับคู่และความเชื่อมโยงทางธุรกิจ และการประสานความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน ทั้งนี้ เพื่อขยายตลาดเกิดใหม่ในภูมิภาคยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก พร้อมทั้งเสริมสร้างความครอบคลุมในรูปแบบเศรษฐกิจและการค้าให้กับผู้ประกอบการไต้หวัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม: โรงเรียนแรงงานข้ามชาติไทเปเปิดตัวอย่างเป็นทางการ "ความรู้เรื่องการคุมกำเนิด" จะรวมอยู่ในหลักสูตรเวชศาสตร์ครอบครัวด้วย!

กระทรวงการต่างประเทศประสานความร่วมมือในการแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจและความร่วมมือหลังยุคโควิด–19 ผ่านการลงพื้นที่สำรวจและหารือแลกเปลี่ยนในส่วนที่เกี่ยวข้อง  ภาพจาก/คลังภาพ Pixabay

กระทรวงการต่างประเทศประสานความร่วมมือในการแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจและความร่วมมือหลังยุคโควิด–19 ผ่านการลงพื้นที่สำรวจและหารือแลกเปลี่ยนในส่วนที่เกี่ยวข้อง  ภาพจาก/คลังภาพ Pixabay

หลายปีมานี้ ความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันและประเทศในภูมิภาคยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก ดำเนินไปในเชิงลึกอย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือในภาคส่วนต่าง ๆ มีความแนบแน่นมากยิ่งขึ้น ซึ่งรวมไปถึงในช่วงที่ผ่านมา ที่รัฐบาลสโลวัก เช็ก และลิทัวเนีย ต่างทยอยบริจาควัคซีนให้กับไต้หวัน แสดงให้เห็นถึงมิตรภาพอันดีระหว่างพันธมิตรทางประชาธิปไตย โดยทั้งสองฝ่ายต่างยินดีและมีความสมัครใจที่จะขยายความร่วมมือระหว่างกันในเชิงลึกต่อไป

การเดินทางเยือนของคณะตัวแทนในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการเจรจาและความร่วมมือแบบทวิภาคีกับประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมสร้างกลไกห่วงโซ่อุปทานอันหลากหลายที่เปี่ยมด้วยความแข็งแกร่งและยืดหยุ่น เชื่อมั่นว่า การประสานความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมในเชิงลึก จะเป็นการส่งเสริมให้ประเทศที่มีแนวคิดคล้ายคลึงกัน สามารถก้าวต่อไปในยุคหลังโควิด–19 ได้อย่างมีเสถียรภาพ

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

:::
ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading