img
:::
ข่าวทั่วไป

สภากทม.ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ

ภาพนำมาจาก/สำนักงานข่าวประชาสัมพันธ์กรุงเทพฯ
ภาพนำมาจาก/สำนักงานข่าวประชาสัมพันธ์กรุงเทพฯ

[เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่] ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา กทม.2 ดินแดง : นางอนงค์ เพชรทัต ส.ก.เขตดินแดง นายสมชาย เต็มไพบูลย์กุล ส.ก.เขตคลองสาน นางสาว ศศิธร ประสิทธิ์พรอุดม ส.ก.เขตพระนคร นายอภิวัฒน์ ด่านศรีชาญชัย ส.ก.เขตจตุจักร และนายฉัตรชัย หมอดี ส.ก.เขตบางนา ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแนวทางต้านและลดการทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์ โครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2566 เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินโครงการอย่างโปร่งใสและป้องปรามความเสี่ยงต่อการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น โดยมี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เลขาธิการคณะกรรมการป.ป.ช. ร่วมพิธีเปิด ซึ่งภายในงานสัมมนาครั้งนี้มีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานป.ป.ช. คณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนระดับเขต จำนวน 50 คน และภาคประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง)

อ่านข่าวอื่นเพิ่มเติม : ไทเปเปิดตัวแคมเปญจับรางวัลผู้บริโภค “Let’s GO Taipei Consumption Giveaway Campaign” หมดเขต 31 พ.ค.นี้

ทั้งนี้ สมาชิกสภากรุงเทพมหานครถือได้ว่าเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในฐานะที่ปรึกษาของคณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนระดับเขต ทั้ง 50 เขต โดยทำหน้าที่ประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานป.ป.ช. กับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรุงเทพมหานคร เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามเป้าหมายการยกระดับกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองหลวงที่โปร่งใส ไร้สินบน และการทุจริตทุกรูปแบบต่อไป

อ่านข่าวอื่นเพิ่มเติม : เมืองเกาสงเสริมความแข็งแกร่งในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก แรงงานต่างชาติเข้ารับการตรวจคัดกรองมีรางวัล

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading