img
:::
ข่าวทั่วไป

กรมปศุสัตว์ ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ภาพ/นำมาจาก Pixabay
ภาพ/นำมาจาก Pixabay

[เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่] นายสัตวแพทย์บุญญกรช ปิ่นประสงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินงานตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ โดยดำเนินการผ่าตัดทำหมัน เป้าหมาย 87,000 ตัว ดำเนินการแล้ว 100,415 ตัว พัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า เป้าหมาย 8,600 ราย ดำเนินการแล้ว 10,834 ราย ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์กลุ่มเสี่ยง 534,500 ตัว เฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เป้าหมาย 4,159 ตัว ดำเนินการแล้ว 3,417 ตัว

อ่านข่าวเพิ่มเติม : จำนวนการสั่งซื้อบ๊ะจ่างเนื้อออนไลน์ผิดกฎหมายในต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมาก สำนักป้องกันเตือนผู้ซื้อและผู้ขายต้องใส่ใจ

ทั้งนี้ ปัจจุบันยังไม่พบโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการผ่าตัดทำหมัน แล้ว 2,933 ตัว พัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ฯ แล้ว 406 ราย ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์กลุ่มเสี่ยง ดำเนินการแล้ว 9,000 ตัว ทั้งนี้จังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดนำร่องปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยสามารถร่วมจัดกิจกรรมให้บริการผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยง ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า และส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธี

แหล่งที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวเพิ่มเติม :โครงการเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน เตรียมงบประมาณ 30,000 ล้านเหรียญ 5 แสนครัวเรือนได้รับประโยชน์

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading