img
:::

อะไรคือบัตรทองการจ้างงานไต้หวัน (Employment Gold Card)?

ภาพ / จากสภาบริหาร
ภาพ / จากสภาบริหาร
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้แปลและเรียบเรียง / ภูมิรพี แซ่ตั้ง (陳勝泰)

อะไรคือบัตรทองการจ้างงานไต้หวัน?

บัตรทองการจ้างงานไต้หวันเป็นไปตาม “กฎหมายการจ้างงานผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ” มาตราที่ 8 ข้อที่ 3 เพื่อเป็นการดึงดูดผู้เชี่ยวชาญต่างชาติมาทำงานที่ไต้หวัน

บัตรทองการจ้างงานไต้หวันเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2018 เป็นบัตรที่รวมใบอนุญาตทำงาน วีซ่าพำนัก บัตรแสดงถิ่นที่อยู่สำหรับชาวต่างชาติ และ ใบอนุญาตเดินทางกลับเข้าประเทศ ทั้ง 4 เอกสารหลักไว้เป็น 1 เดียว โดยให้อิสระและความสะดวกสบายในการหางาน ทำงาน และเปลี่ยนงานสำหรับชาวต่างชาติที่มีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขที่กำหนด

อะไรคือ 4 เอกสารใน 1 เดียว?

  • ใบอนุญาตทำงาน: ยิมยอมให้ผู้ถือบัตรสามารมีอิสระในการหางาน และทำงานได้ตลอดเวลา และประกอบอาชีพพาร์ทไทม์และเปลี่ยนงานได้อย่างมีอิสระ
  • วีซ่าพำนัก: เป็นวีซ่าระยะยาว ที่สามารถอยู่อาศัยในไต้หวันได้นานกว่า 180 วัน
  • บัตรแสดงถิ่นที่อยู่สำหรับชาวต่างชาติ: เป็นบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับชาวต่างชาติและประชาชนที่ไม่มีสัญชาติในการพำนักอยู่ในไต้หวันอย่างถูกกฎหมายระยะยาว
  • ใบอนุญาตเดินทางกลับเข้าประเทศ: อนุญาตให้เดินทางเข้าออกไต้หวันไม่จำกัดจำนวนครั้ง (ถึงแม้จะเป็นช่วงสถานการณ์โควิด)

บัตรทองสำหรับการจ้างงานมีอายุตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี โดยสามารถเลือกสมัครได้ตามความต้องการ โดยหากครบกำหนดแล้วต้องดำเนินการสมัครใหม่ โดยกระบวนการสมัครสามารถสมัครผ่านทางออนไลน์ ไม่จำเป็นต้องมีที่ปรึกษาจากข้างนอก หน่วยงานบุคคลหรือบริษัทในการทำแทน

ผู้สมัครต้องมี “คุณสมบัติผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศในสาขาเฉพาะ” ที่สอดคล้องกับเงื่อนไขและมีความสามารถเฉพาะ โดยสามารถสมัครตามทักษะ 1 ใน 8 ด้านใหญ่ โดยจะได้รับการรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยผู้สมัครไม่จำเป็นต้องหางานในไต้หวันให้ได้ก่อน

ภาพ / จากสภาพัฒนาแห่งชาติ

แนะนำ 8 สาขาวิชาเฉพาะด้าน:

คุณจำเป็นต้องเลือกสาขาวิชาความถนัดที่เกี่ยวข้องที่สุด และเลือกรายการย่อยเฉพาะในสาขาวิชานั้น ๆ

สิทธิประโยชน์ 5 ข้อสำหรับผู้ถือบัตรทองการจ้างงาน:

1.ไม่จำเป็นต้องได้รับการสมัครโดยนายจ้างคนใดคนหนึ่ง เป็นใบอนุญาตในทำงานส่วนบุคคลที่เปิดกว้าง ให้อิสระและความสะดวกสบายในการหางาน ทำงาน การแนะนำทางวิชาการ การบรรยาย การทำงานพาร์ทไทม์ หรือการเปลี่ยนงาน

2.ได้รับโปรโมชั่นภาษีเงินได้ ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติที่มาทำงานที่ไต้หวันและได้รับอนุญาตให้พำนักที่ไต้หวันเป็นครั้งแรก หากได้รับบัตรทองสำหรับการจ้างงานนำตั้งแต่วันที่ว่าจ้างปฏิบัติงานเป็นต้นไปภายใน 5 ปี โดยไม่มีทะเบียบบ้านในไต้หวันและไม่เป็นบุคคลที่พำนักในไต้หวันที่อยู่ในกฎหมายว่าด้วยการจ่ายภาษีเงินได้ และอาศัยอยู่ในไต้หวันครบ 183 วันและมีรายได้มากกว่า 3 ล้านต่อปีภาษีเป็นเวลาภายใน 3 ปี รายได้ต่อปีในส่วนที่เกินกว่า 3 ล้าน ครึ่งนึงสามารถละเว้นการบันทึกเข้าสู่ภาษีที่ต้องจ่าย

3.วีซ่าสำหรับญาติในการมาเยี่ยมพำนักชั่วคราวขยายเป็นสูงสุด 1 ปี

  • ความหมายของญาติ : พ่อแม่ ปู่ย่า ตายายของตนเองและคู่สมรส
  • วีซ่าเยี่ยมญาติ : สามารถเข้าออกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และพำนักอยู่ไม่เกิน 6 เดือน หากครบกำหนดต้องเขียนคำร้องขอขยายระยะเวลา โดยแต่ละครั้งพำนักได้รวมสูงสุด 1 ปี

4.คู่สมรสและทายาทที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ถือบัตรทองการจ้างงานสามารถคำร้องมาพำนักที่ไต้หวันได้

5.ผ่อนคลายมาตราการประกันสุขภาพ: ผู้ถือบัตรทองการจ้างงานที่ได้รับจ้าง คู่สมรส และทายาทที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือทายาทที่อายุมากกว่า 20 ปี แต่มีปัญหาความพิการทำให้ไม่สามารถดูแลตนเองได้ ภายหลังจากการได้รับเอกสารรับรองการพำนักแล้ว สามารถเข้าสู่ระบบประกันสุขภาพได้ ไม่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดการพำนัก 6 เดือนถึงจะสมัครได้

 

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

有就業金卡的無賴外國人住在我家 想請問,如果是有就業金卡的外國人,但是品行很差,目前也已3個多月無工作,有什麼方式可檢舉?把這樣的蟑螂趕出我們的國家?

回覆
257天前

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading