img
:::

ไทเปจัดชั้นฝึกอบรมสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ประจำเดือน เม.ษ.-พ.ค. เชิญผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เข้าร่วม

เว็บไซต์ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และวัฒนธรรมที่หลากหลายในกรุงไทเป ภาพ/โดยศูนย์ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป
เว็บไซต์ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และวัฒนธรรมที่หลากหลายในกรุงไทเป ภาพ/โดยศูนย์ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้แปลและเรียบเรียง/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓)

เพื่อช่วยให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่บ่มเพาะความสนใจ และเรียนรู้พัฒนาทักษะ เพิ่มคุณค่าในชีวิตของตนเอง ตลอดจนมีความสามารถในการหาเลี้ยงชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัว ศูนย์ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ไทเป ได้มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มากมาย พร้อมเชิญพี่น้องผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ลงทะเบียนเข้าร่วมตามความต้องการของตนเอง

สำนักงานเขตซงซานกรุงไทเปกำหนดวันที่ 17 เมษายน- 26 พฤษภาคม 2023 ทุกวันจันทร์และวันศุกร์ เวลา 13:30-16:30 น. เปิด “คลาสเพ้นท์เล็บสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ประจำปี2023” จัดที่โรงเรียนมัธยมศึกษายวี่ต๋ากรุงไทเป ยินดีต้อนรับเพื่อนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เข้าสมัครเรียน ครั้งนี้จะเปิดรับสมัครทางออนไลน์ รายละเอียดกรุณาไปค้นหาที่เว็บไซต์สำนักงานเขตฯ หรือโทร 02-87878787 กด 735 อู๋เสี่ยวเจี่ย แผนกชุมชนและวัฒนธรรม

โปสเตอร์ “คลาสเพ้นท์เล็บสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ประจำปี2023”  ภาพ/โดยที่ว่าการเขตซ่งซาน กรุงไทเป

อ่านข่าวอื่นเพิ่มเติม : 1 มี.ค ยกเลิกให้ชุดตรวจ ATK แก่นักเดินทางที่เดินทางเข้าไต้หวันและผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อยืนยัน

สำนักงานเขตหนันก่างกรุงไทเปจัดหลักสูตร “ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่พูดภาษาฮกเกี้ยน ประจำปี 2023” ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคมถึง 1 มิถุนายน ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 13:30 - 16:30 น. เปิดสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่ 2 (อายุต้องไม่ต่ำกว่า 15 ปี) จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อ่านและพูดภาษาจีนเบื้องต้นได้

โปสเตอร์ “หลักสูตรบริการดูแลสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่” ภาพ/โดยศูนย์ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป

อ่านข่าวอื่นเพิ่มเติม : ลาตรวจครรภ์ไม่ถือเป็นการลาป่วย แรงงานต่างชาติมีสิทธิ์ลาคลอด ลาเลี้ยงบุตรหลังคลอดได้

สำนักงานเขตว่านฮวากรุงไทเปและมหาวิทยาลัยชุมชนเขตว่านฮวากับสมาคมเพื่อการอนุบาลอ้ายจี่ ทั้ง 3 ฝ่ายร่วมกันจัด “หลักสูตรบริการดูแลสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่” ซึ่งเนื้อหาหลักสูตรรวมภาควิชาการและภาคปฏิบัติ (รวม 15 คาบ  92 ชั่วโมง) ภาควิชาการจะจัดขึ้นในวันที่ 10-19 เมษายน 2023 เวลา 09:00-16:00 น. สถานที่เรียนคือมหาวิทยาลัยชุมชนเขตว่านฮวา วิทยาเขตโรงเรียนมัธยมต้นหลงซาน ส่วนภาคปฏิบัติจะจัดขึ้นในวันที่ 2-9 พฤษภาคม 2023 (ทุกวันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์) เวลา 08:00-17:00 น.ฝึกปฏิบัติที่ศูนย์หยางฮู้จงชิน คุณสมบัติการรับสมัครคือ ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ หรือผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่ 2 ที่มีอายุมากกว่า 16 ปี และมีบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบรับรองถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายของไต้หวัน

ข้อมูลพร้อมที่ลงทะเบียนเพิ่มเติม โปรดไปที่เว็บไซต์ iwnet.civil.taipei/NewImmigrants/

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading