To the central content area :::
ท้องถิ่น
::: To the bottom Area

ท้องถิ่น

TH2021-04-30 19:10
ศูนย์จัดหางานหูเว่ย ได้จัด "โครงการรางวัลการจ้างงาน" เพื่อสนับสนุนการจ้างแรงงานผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่

[เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่] ผู้แปล/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓) เพื่อเพิ่มอัตราการจ้างงานของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ สำนักงานพัฒนาแรงงาน กระทรวงแรงงานอวิ๋นเจียหนาน ศูนย์จัดหางานหูเว่ย ได้จั...

TH2021-04-27 19:00
เกาสงยกย่องแรงงานต้นแบบดีเด่น! มอบรางวัลแก่ "แรงงานข้ามชาติ"

[เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่] ผู้แปล/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓) ในวันแรงงาน รัฐบาลเมืองเกาสงได้จัดกิจกรรมมอบรางวัลให้แก่ ต้นแบบแรงงานดีเด่นประจำปี 2021 โดยนายกเทศมนตรีเฉินฉีม่าย (陳其邁)...

TH2021-04-27 13:00
เขตซีจื่อเมืองนิวไทเป จัดตั้ง “ชมรมห่วงใย” เชิญพี่น้องผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ร่วมเสดงร้องเล่นเต้นเพลงไปพร้อมๆกัน

[เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่] ผู้แปล/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓) เพื่อให้ผู้สูงอายุในท้องถิ่นและผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ได้มีสถานที่ในการพบปะพูดคุยเสวนากัน สมาคมดูแลผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ได้จัด...

TH2021-04-25 11:30
งาน "New Taipei City Reading Festival 2021" เริ่มแล้ว เปิดตัว "สมุดภาพแผนที่เมืองนิวไทเป" เล่มแรก!

[เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่] ผู้แปล/ภูมิรพี แซ่ตั้ง (陳勝泰) เพื่อเป็นการตอบสนองต่อวันอ่านหนังสือโลก สำนักการศึกษาเมืองนิวไทเปจัดกิจกรรม "New Taipei City Reading Festival 2021&quo...

TH2021-04-22 12:00
นักสังคมสงเคราะห์ที่ได้รับรางวัล ในการช่วยเหลือ "สตรีผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่" ให้พวกเขาสามารถพลิกชะตาชีวิตตนเอง

[เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่] ผู้แปล/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓) ในงาน "พิธีมอบรางวัลสุดยอดผู้นำด้านสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ประจำปี 2021" หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์ ซวีซูเฟิน(許淑...

TH2021-04-22 11:00
รัฐบาลเมืองผิงตงจัดกิจกรรม "母語嘉年華" เชิญชวนลูกหลานของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มาร่วมเล่นเกมส์

[เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่] ผู้แปล/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓) รัฐบาลเมืองผิงตง เพิ่งจัดกิจกรรมเทศกาลภาษาแม่ เพื่อส่งเสริมการสอนภาษาแม่อย่างจริงจัง พานเหมิ่งอัน(潘孟安) ผู้ว่าเขตกล่าวว่...

TH2021-04-20 11:00
รัฐเมืองหนานโถวจัดบรรยายสรุป "การบริหารจัดการหอพัก" ส่งเสริมให้นายจ้างให้ความสำคัญกับ "ความปลอดภัยในหอพักของแรงงานข้ามชาติ"

[เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่] ผู้แปล/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓) เมื่อเร็ว ๆ นี้รัฐบาลเมืองหนานโถว ได้จัดงานบรรยายสรุป "มาตรฐานการใช้ดุลยพินิจในการบริหารจัดการหอพักคนงาน - แรงงานต...

TH2021-04-19 18:30
รัฐบาลเมืองเกาสงจัดกิจงาน "สรงน้ำพระในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" เชิญชวนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่วางแผงขายของ จัดตลาดที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

[เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่] ผู้แปล/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓) เพื่อให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ได้เฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ ในวันที่ 18 เมษายน รัฐบาลเมืองเกาสงได้จัดกิจกรรม ประเพณีการสรงน้ำพระ...

TH2021-04-19 14:30
ลงมือรักษ์โลก! ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เมืองเผิงหู ร่วมกันทำความสะอาดชายหาดเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

[เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่] ผู้แปล/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓) วันที่ 22 เมษายนเป็นวันคุ้มครองโลก ทางสมาคมการดูแลสตรีแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของมณฑลเผิงหู หวังว่าจะมีส่วนร่วมในการป...

TH2021-04-19 13:00
เมืองอี๋หลานจัดกิจกรรม「接地氣˙望國際」พร้อมเชิญชวนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ เข้าร่วมสัมผัสกับวัฒนธรรมการประมง

[เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่] ผู้แปล/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓) เพื่อให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ได้สัมผัสกับวัฒนธรรมดั้งเดิมในท้องถิ่น รัฐบาลเมืองอี๋หลาน(宜蘭)ได้จัดกิจกรรมความสนุกสนานทางวัฒน...

Total 1200list items , in  1 /  120 pages
Top