To the central content area :::
ประกาศข่าวสาร
::: To the bottom Area

ประกาศข่าวสาร

TH2020-09-18 09:20
รัฐบาลนครไถจงจัดทำวีดีโอสอนทักษะการดูแลผู้สูงอายุ 5 ภาษา สำหรับผู้อนุบาลและนายจ้าง

นครไถจงมีจำนวนแรงงานข้ามชาติในภาคครัวเรือนมากถึง 25,000 คนแล้ว สำนักงานแรงงานรัฐบาลนครไถจงได้ตอบสนองความต้องการของนายจ้างและแรงงานข้ามชาติในเชิงรุก โดยจัดทำวีดีโอสอนทักษะการดูแลที่ใช้งานบ่อย 2 ชุด ได้...

TH2020-09-17 11:10
นครซินจู๋เตรียมจัดเทศกาลชีวิตนครซินจู๋ “วันสากล” ไม่ต้องออกนอกประเทศก็สามารถสัมผัสกับวัฒนธรรมจากหลายประเทศได้

เทศกาลชีวิตนครซินจู๋ (新竹生活節) จะจัดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้ (19-20 ก.ย.) ที่สวนสาธารณะกวนซิน (關新公園舉) ภายใต้หัวข้อ “วันสากล” ภายในงานนอกจากจะมีตลาดขายสินค้านานาชาติจากชาวต่างชาติ เช่น อังกฤษ ...

TH2020-09-15 09:10
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในต่างประเทศยังคงมีความรุนแรง สตม.ไต้หวันขยายระยะเวลาพำนักในไต้หวันโดยอัตโนมัติเป็นครั้งที่สามสำหรับชาวต่างชาติที่อยู่เกิน 180 วัน

เมื่อพิจารณาว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในต่างประเทศยังคงมีความรุนแรง สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไต้หวัน (สตม.ไต้หวัน) ประกาศว่า จะขยายระยะเวลาพำนักในไต้หวันโดยอัตโนมัติเป็นครั้งที่สามสำหรับชาวต่างชาต...

TH2020-09-14 10:20
ศูนย์บริการครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่นครเถาหยวนเตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ของครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่

"รัก" คำนี้พูดออกมายากเป็นพิเศษ แต่การแสดงความ "รัก" ทำได้แค่ใช้การพูดหรือไม่? ศูนย์บริการครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่นครเถาหยวน จะเชิญคุณกัว หย่าเจิน (郭雅真) อาจารย์บรรยายพิเศษมูลนิธิ...

TH2020-09-13 09:00
นครไถจงเชิญชวนแรงงานข้ามชาติในเขตภาคกลาง 7 มณฑล เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทบอล 18 ต.ค.นี้

การแข่งขันกีฬาประเภทบอลสำหรับแรงงานข้ามชาติเขตภาคกลางของไต้หวันประจำปี 2020 จะเริ่มขึ้นในวันที่ 18 ต.ค. 2020! สำนักงานแรงงานนครไถจงกล่าวว่า นครไถจงขอเชิญชวนแรงงานข้ามชาติในเขตพื้นที่มณฑลจางฮั่ว มณฑลหน...

TH2020-09-11 09:30
นักศึกษาต่างชาติกักกันโรคไม่ต้องกังวล สตม.ไต้หวันเชิญชวนใช้งานระบบยื่นสมัครออนไลน์เพื่อยื่นขอใบถิ่นที่อยู่

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไต้หวัน (สตม.ไต้หวัน) สถานีบริการที่ 1 นครเกาสง ต้องการที่จะประชาสัมพันธ์ระบบยื่นสมัครออนไลน์สำหรับชาวต่างชาติและนักศึกษาต่างชาติ โดยในวันนี้ (11 ก.ย.) ได้เดินทางไปยังมหาวิทยาลั...

TH2020-09-10 10:50
วางเทคโนโลยีลงเพื่อให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวมีความอบอุ่นมากขึ้น สตม.ไต้หวัน สถานีบริการที่ 2 นครไถจงเตรียมจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่

วันอาทิตย์ที่ 13 ก.ย.นี้ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สถานีบริการที่ 2 นครไถจงจะจัดกิจกรรมหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับครอบครัวและการประชาสัมพันธ์กฎหมาย ประจำปี 2020 โดยกิจกรรมในครั้งนี้จะจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ &...

TH2020-09-10 09:50
กรุงไทเปเตรียมจัดงานเทศกาลหน้ากากของฟิลิปปินส์ เริ่ม 14 ก.ย.นี้

เทศกาลหน้ากากของฟิลิปปินส์ (Massakra Festival) เป็นงานประจำปีในเมืองบาโคลอดประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งทุกคนจะสวมหน้ากากและเครื่องแต่งกายที่งดงามเดินไปบนถนนด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้ม เป็นการส่งพลังบวกของรอยยิ้มให...

TH2020-09-09 10:00
ศูนย์ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ซานฉงนครนิวไทเปจัดซีรีส์กิจกรรมการใช้ชีวิตที่หลากหลายสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่จนถึงสิ้นปีนี้

ระหว่างเดือนส.ค.ถึงเดือนธ.ค. ศูนย์ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ซานฉงนครนิวไทเปจะจัดซีรีส์กิจกรรมการใช้ชีวิตที่หลากหลายรวม 8 กิจกรรมและการบรรยาย ไม่ว่าจะเป็นงานประดิษฐ์ วัฒนธรรม หรือทักษะความรู้ต่างๆ ซึ่งทำให้ผู้...

TH2020-09-08 09:20
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการนักท่องเที่ยวต่างชาติ หลักสูตรภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นสำหรับคนขับรถแท็กซี่ในนครนิวไทเปเปิดรับสมัครแล้ววันนี้

เพื่อตอบสนองการเติบโตอย่างต่อเนื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาเยือนไต้หวัน สำนักงานขนส่งนครนิวไทเปได้เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นสำหรับคนขับรถแท็กซี่มาตั้งแต่ปี 2012 เพื่อพัฒน...

Total 537list items , in  1 /  54 pages
Top