To the central content area :::
ชีวิตประจำวัน
::: To the bottom Area

ชีวิตประจำวัน

TH2014-06-13 10:17
มหาวิทยาลัยเจียอี้ ได้ตีพิมพ์ตำราเรียนภาษาเวียดนามสำหรับเด็ก ชุดที่ 1

คุณเย้ อวี๋-จิง ผู้อำนวยการสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยเจียอี้กล่าวว่า โครงการคบเพลิงได้ดำเนินการมาเป็นเวลาสองปีแล้ว หลักสูตรการเรียนการสอนภาษาแม่ที่เผชิญกับความท้าทายที่สุด หนึ่งในนั้นก็ค...

TH2014-06-12 13:20
ศูนย์สวัสดิการครอบครัวเขตตงกั่ง จัดบรรยายเรื่อง “ความสุขของผู้พำนักใหม่”

เมื่อวันที่ 10 ที่ผ่านมา ศูนย์สวัสดิการครอบครัวรัฐบาลเมืองผิงตง เขตตงกั่ง ได้จัดสัมนาในหัวข้อ “เริ่มจากการอ่านหนังสือร่วมกันกับลูกรัก พูดคุยการศึกษาในครอบครัว ” ขึ้น ที่เวิร์กสเตชันเหลียวเ...

TH2014-06-11 14:05
ผู้อพยพฯ กลายเป็นแม่ครัว เพราะตั้งครรภ์อยากกินอาหารรสชาดบ้านเกิด

สัน สู เจียน เป็นชาวพม่าเชื้อสายจีนอพยพติดตามสามีมาอยู่ไต้หวัน ช่วงตั้งครรภ์จึงได้ทำอาหารตามที่ตนอยากกินแบบที่แม่เคยทำให้กิน กลับได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ถึงขนาดร้านอาหารมีชื่อต้องจองสั่งซื้อ สั...

Total 1473list items , in  148 /  148 pages
Top