To the central content area :::
ข่าวเด่น
::: To the bottom Area

ข่าวเด่น

TH2020-06-22 10:10
สตม.ไต้หวัน สถานีบริการมณฑลเจียอี้จัดกิจกรรมสัมผัสกับเทศกาลเรือมังกรที่แตกต่างสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และครอบครัว

เพื่อให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ได้สัมผัสกับเทศกาลเรือมังกรที่แตกต่าง และเสริมสร้างให้ครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มีความอบอุ่นและมีความสุข เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.ที่ผ่านมา สำนักงานตรวคนเข้าเมืองไต้หวัน (สตม.ไต้ห...

TH2020-06-18 11:40
กระทรวงศึกษาธิการไต้หวันประกาศเตรียมเปิดให้นักศึกษาจากประเทศในเขตพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อต่ำกลับเข้ามาเรียนในไต้หวันได้ก่อน

สำหรับประเด็นการเดินทางกลับมาเรียนที่ไต้หวันของนักศึกษาต่างชาติ กระทรวงศึกษาธิการไต้หวันได้ยึดตามแนวทางและข้อบังคับที่ออกโดยศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคติดต่อไต้หวันบนพื้นฐาน "การป้องกันการป้องกัน...

TH2020-06-12 09:50
สตม.ไต้หวัน สถานีบริการมณฑลอี๋หลานเดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ชาวเวียดนามได้รับรางวัลประธานาธิบดีด้านการศึกษา

เจิ้ง ชุ่นซ่วน (鄭翠玄) อาศัยอยู่ที่เวียดนามในช่วงวัยเด็ก และได้ย้ายมาอยู่ไต้หวันกับแม่ หลังจากนั้นได้เข้าเรียนที่โรงเรียนอาชีวะด้านการเดินเรือและการประมงซูอ้าว จากที่เธอพูดภาษาจีนไม่ได้เลยจนกระทั่งทดสอบ...

TH2020-06-12 09:50
สตม.ไต้หวัน สถานีบริการมณฑลฮวาเหลี๋ยนเดินทางเยี่ยมและให้กำลังใจบุตรผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ได้รับรางวัลประธานาธิบดีด้านการศึกษา

หลิ๋น หมิงเซียง (林銘祥) หรือ"เด็กฟาร์มเลี้ยงไก่" เป็นนักเรียนของโรงเรียนประถมศึกษากวนอิมเมืองอวี่หลี่ มณฑลฮวาเหลี๋ยน มีความขยันไม่ยอมแพ้ต่อปัญหา ในปี 2018 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นต้นแบบของลูกก...

TH2020-06-11 10:50
กระทรวงวัฒนธรรมไต้หวันเตรียมเปิดตัว “คูปองศิลปะ FUN” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคสินค้าศิลปะวัฒนธรรม ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และคู่สมรสชาวต่างชาติมีสิทธิได้รับคูปองด้วย

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคสินค้าศิลปะวัฒนธรรมและเพื่อส่งเสริมการพัฒนาของอุตสาหกรรมศิลปะและวัฒนธรรมหลังจากการแพร่ระบาดที่ทุเลาลง กระทรวงวัฒนธรรมไต้หวันได้เปิดตัว “คูปองศิลปะ FUN” (藝FUN券)...

TH2020-05-27 09:10
7 มิ.ย. นี้ หากในไต้หวันยังคงไม่มีผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ติดเชื้อในประเทศ ก็จะมีการผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

เมื่อวันที่ 26 พ.ค.ที่ผ่านมา ศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคติดต่อไต้หวันกล่าวว่า เนื่องจากมีการพิจารณาแล้วว่าในไต้หวันมีความเสี่ยงต่ำของการระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติก็ได้...

TH2020-05-26 14:20
เตือนประชาชนระวัง SMS ปลอมชวนใช้แพตตฟอร์มไทยชนะ ส่งลิงก์ล้วงข้อมูลส่วนบุคคล

นายปริญญา หอมเอนก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เตือนประชาชนให้ระมัดระวัง SMS เชิญชวนให้ประชาชนใช้บริการแพลตฟอร์ม "ไทยชนะ"หลังจากการตรวจสอบพบว่าเป็...

TH2020-05-25 09:40
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไต้หวันเปิดให้คู่รักเพศเดียวกันชาวต่างชาติจดทะเบียนคู่รักได้

สำหรับคู่รักเพศเดียวกันที่เป็นชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในไต้หวัน สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะเริ่มใช้มาตรการเป็นมิตรสำหรับการจดทะเบียนคู่รักสำหรับคู่รักเพศเดียวกันชาวต่างชาติในวันถัดจากวันครบรอบการออกกฎหมา...

TH2020-05-21 12:00
พิพิภัณฑ์แรงงานนครเกาสงเปิดอบรมมัคคุเทศก์อาสาสมัครภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้แล้ววันนี้

พิพิภัณฑ์แรงงานนครเกาสง (Kaohsiung Museum of Labor) เป็นพิพิธภัณฑ์หัวข้อแรงงานแห่งเดียวในไต้หวัน เพื่อส่งเสริมให้หลายกลุ่มชาติพันธุ์เข้ามายังพิพิธภัณฑ์มากขึ้น มีการแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง...

TH2020-05-15 10:00
“คลาสอบรมเพื่อการปรับตัวในการดำรงชีวิตสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ปี 2020” มณฑลอี๋หลานเปิดรับสมัครแล้ววันนี้

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สถานีบริการมณฑลอี๋หลานและรัฐบาลมณฑลอี๋หลานจะร่วมกันเปิด “คลาสอบรมเพื่อการปรับตัวในการดำรงชีวิตสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ปี 2020” ขอเชิญชวนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่สนใจให้...

Total 1474list items , in  2 /  148 pages
Top