To the central content area :::
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
::: To the bottom Area

การป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

TH2020-03-27 11:20
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไม่มีพรมแดน รัฐบาลนครจีหลงขอให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่อัดวีดีโอสั้นบรรยายความรู้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโดยใช้ภาษาแม่

นักเรียนบางส่วนของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นหมิ๋งเต๋อนครจีหลงเป็นบุตรผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ อีกทั้งนักเรียนชั้นเรียนเสริม (補校) ส่วนหนึ่งก็เป็นผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ และเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ย...

TH2020-03-25 14:30
มณฑลผิงตงจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับโรคปอดอักเสบจากไวรัสโควิด-19 แก่ล่ามแปลภาษาสำหรับแรงงานข้ามชาติ

สำนักงานพัฒนาแรงงานและเยาวชนมณฑลผิงตง (屏東縣政府勞動處暨青年發展處) ต้องการให้แรงงานข้ามชาติเข้าใจกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของไต้หวัน รวมทั้งความสำคัญของการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค จึงได้จัดการอบรมความรู้เกี่ยวกั...

TH2020-03-24 10:40
แรงงานข้ามชาติไม่กักตัวแต่ไปทำงาน รัฐบาลมณฑลผิงตงปรับ 1 แสนเหรียญไต้หวัน

ในช่วงนี้จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากต่างประเทศมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากยุโรป เพื่อเสริมสร้างการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคติดต่อไต้หวันประกาศว่...

TH2020-03-23 10:40
21 มี.ค. เป็นต้นไป ร้านค้าปลอดภาษีที่สนามบินเริ่มจำหน่ายหน้ากากอนามัย หน้ากากอนามัยผู้ใหญ่ 3 ชิ้น 50 เหรียญไต้หวัน

ศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคติดต่อไต้หวันกล่าวว่า เนื่องจากความต้องการสำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค. เป็นต้นไป ร้านค้าปลอดภาษีที่สนามบินในประเทศ 5 แห่ง จะจำหน่ายหน้ากากอนามัย...

TH2020-03-23 09:20
ไต้หวันห้ามผู้โดยสารทั้งหมดแวะเปลี่ยนเครื่องที่ไต้หวัน ระหว่างวันที่ 24 มี.ค.ถึงวันที่ 7 เม.ย.2020

ศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคติดต่อไต้หวันออกประกาศเมื่อวันที่ 22 มี.ค.ว่า ไวรัสโควิด-19 ได้แพร่ระบาดไปทั่วโลกและจำนวนผู้ป่วยในต่างประเทศก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของโรคเนื่อง...

TH2020-03-20 10:00
ประเทศแหล่งที่มาของแรงงานข้ามชาติถูกจัดระดับคำแนะนำเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ในระดับที่ 3 นครไถจงเรียกร้องให้นายจ้างดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

ศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคติดต่อไต้หวันกล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค.เป็นต้นไป ห้ามบุคคลชาวต่างประเทศ เดินทางเข้ามาไต้หวัน (ยกเว้นผู้ที่ถือบัตรถิ่นที่อยู่ เจ้าหน้าที่รัฐต่างประเทศ นักการทูตและครอบคร...

TH2020-03-19 11:19
ไต้หวันประกาศห้ามชาวต่างชาติทั้งหมดเดินทางเข้าไต้หวันตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค.เป็นต้นไป หากเดินทางเข้ามาต้องถูกกักตัว 14 วัน

ศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคติดต่อไต้หวันกล่าวว่า เนื่องจากระยะหลังพบการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่ม ซึ่งติดเชื้อมาจากต่างประเทศทั้งหมด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไววัสโควิด-19 ในไต้หวัน ตั้งแต่เวลา 0.0...

TH2020-03-18 12:10
กรุงไทเปเดินหน้าส่งเสริมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคสำหรับแรงงานข้ามชาติ

รัฐบาลกรุงไทเปต้องการส่งเสริมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคสำหรับแรงงานข้ามชาติ โดยเมื่อวันที่ 15 มี.ค.ที่ผ่านมา สำนักงานแรงงานต่างชาติและผู้พิการกรุงไทเปได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาด...

TH2020-03-18 11:00
มณฑลหนานโถว์เดินหน้าประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และจัดทำโปสเตอร์หลายภาษาสำหรับแรงงานข้ามชาติ

เพื่อตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่รุนแรงขึ้น รัฐบาลมณฑลหนานโถว์ได้จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ อินโดนิเซีย เวียดนาม และไทย เพื่อให้แรงงานข้ามชาติได้เข้าใจในมาตรการป้องกันการแพร่ระ...

TH2020-03-18 10:20
ประเทศที่มาของแรงงานข้ามชาติถูกยกระดับคำแนะนำเพื่อการเดินทางท่องเที่ยวเป็นระดับที่ 3 นายจ้างสามารถยื่นขอต่อกระทรวงแรงงานเพื่อยืดเวลาการทำงานไปอีก 3 เดือน

อินโดนิเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และไทยเป็นประเทศที่มาของแรงงานข้ามชาติในไต้หวัน โดยตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค. เป็นต้นไป ไต้หวันได้ยกระดับคำแนะนำเพื่อการเดินทางท่องเที่ยวเป็นระดับที่ 3 (Warning) ซึ่งรวมทั้...

Total 50list items , in  4 /  5 pages
Top