To the central content area :::
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
::: To the bottom Area

การป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

TH2020-03-18 09:30
ไต้หวันยกระดับคำแนะนำเพื่อการเดินทางท่องเที่ยวเอเชียและยุโรปตะวันออก 20 ประเทศ และสหรัฐอเมริกา 3 รัฐ เป็นระดับที่ 3

เมื่อวานนี้ (17 มี.ค.) ศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคติดต่อไต้หวันประกาศว่า ตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค.เป็นต้นไป ประเทศในเอเชียและยุโรปตะวันออกรวม 20 ประเทศ เช่น ญี่ปุ่น ไทย สิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา 3 รัฐ จะม...

TH2020-03-17 10:50
ไต้หวันเตรียมยกระดับคำแนะนำสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวระดับ 3 สำหรับยุโรปตะวันออก ตะวันออกกลาง เอเชียกลาง และแอฟริกาเหนือ รวม 42 ประเทศ และ 1 เขต

เมื่อวานนี้ (16 มี.ค.) ศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคติดต่อไต้หวันกล่าวว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในยุโรปและตะวันออกกลางมีความรุนแรงและขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ เพื่อเสริมสร้างการป้องกันการแพร่ระบาดของโ...

TH2020-03-17 09:40
ชาวต่างชาติที่พำนักในไต้หวันระยะสั้นไม่มีบัตรประกันสุขภาพ หากเจ็บป่วยต้องจ่ายค่าตรวจโควิด-19 เอง

เมื่อวานนี้ (16 มี.ค.) ศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคติดต่อไต้หวันกล่าวว่า เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกที่วความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ และเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของ...

TH2020-03-16 09:50
ไต้หวันยกระดับคำแนะนำการเดินทางท่องเที่ยวอียิปต์เป็นระดับที่ 2 (Alert) เตือนประชาชนที่จะเดินทางไปให้เพิ่มการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

เมื่อวานนี้ (15 มี.ค.) ศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคติดต่อไต้หวันกล่าวว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ปอดอักเสบอู่ฮั่น) ที่ประเทศอียิปต์ในช่วงนี้มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยล่าสุดมีผู้ป่วยที่...

TH2020-03-14 09:00
“ระบบสั่งซื้อหน้ากากอนามัยแบบใช้บัตรยืนยันตน 2.0” เปิดทดลองให้สั่งซื้อออนไลน์แล้วตั้งแต่วันนี้ และรับสินค้าได้ที่ร้านสะดวกซื้อ

ศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคติดต่อไต้หวันกล่าวว่า “ระบบสั่งซื้อหน้ากากอนามัยแบบใช้บัตรยืนยันตน 2.0” ได้เริ่มทดลองการสั่งซื้อออนไลน์ครั้งแรกตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันนี้ (12 มี.ค.) เพื่อให้แ...

TH2020-03-13 11:30
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในประเทศ การตรวจสุขภาพแรงงานข้ามชาติเลื่อนได้ 3 เดือน

เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงต้องมีการลดเดินทางเข้าออกสถานพยาบาลของแรงงานข้ามชาติซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ในขณะเดียวกัน เพื่อให้โรงพยาบาลในประเทศสามารถเตรียม...

TH2020-03-12 10:20
ไต้หวันยกระดับคำแนะนำการเดินทางท่องเที่ยวในยุโรป 8 ประเทศ และตะวันออกกลาง 2 ประเทศ ให้เป็นระดับที่ 2

เมื่อวานนี้ (11 มี.ค.) ศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคติดต่อไต้หวันกล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคในยุโรปและตะวันออกกลางมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา จึงได้ยกระดับคำแนะนำ...

TH2020-03-11 09:50
กระทรวงมหาดไทยไต้หวันขอให้ประชาชนส่งตัวแทนหรือใช้วิธีไลพ์สดเพื่อไหว้บรรพบุรุษในช่วงเทศกาลเชงเม้ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคแบบเป็นกลุ่ม

เทศกาลเชงเม้งกำลังจะมาถึงในไม่ช้า เมื่อวานนี้ (10 มี.ค.) กระทรวงมหาดไทยไต้หวันกล่าวว่า เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา กิจกรรมไหว้บรรพบุรุษในปีนี้ก็ขอให้ประชาชนที่ต้...

TH2020-03-10 10:30
นครไถจงเสริมสร้างการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโดยประชาสัมพันธ์วิธีการสวมใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง 4 ขั้นตอน

การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั้นไม่มีพรมแดนมาขวางกั้น เมื่อวันที่ 8 มี.ค.ที่ผ่านมา สำนักพัฒนาเศรษฐกิจ รัฐบาลนครไถจง ได้เดินทางไปยังอาเซียนสแควร์ซึ่งเป็นแหล่งรวมตัวของแรงงานข้ามชาติเพื่อแนะนำใ...

TH2020-03-09 13:50
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไม่มีช่องโหว่ รัฐบาลนครเจียอี้ประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคแก่แรงงานข้ามชาติและผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่อย่างแข็งขัน

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เกิดขึ้นทั่วโลก ในไต้หวันพบผู้ติดเชื้อ 1 ราย เป็นผู้อนุบาลต่างชาติ เพื่อให้แรงงานข้ามชาติและผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ได้เข้าใจถึงความสำคัญของการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เพื่อไม่...

Total 50list items , in  5 /  5 pages
Top