To the central content area :::
ท้องถิ่น
::: To the bottom Area

ท้องถิ่น

TH2020-05-25 12:00
การรถไฟไต้หวันมอบน้ำดื่มแก่แรงงานข้ามชาติเพื่ออวยพรให้มีความสุขเนื่องในวันวันอีดิ้ลฟิตรีและขอบคุณที่ให้ความร่วมมือกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

ช่วงเย็นของวันที่ 23 ถึงเย็นวันที่ 24 พ.ค.คือเทศกาลวันอีดิ้ลฟิตรี (Idul Fitri) ซึ่งเป็นเทศกาลที่สำคัญของแรงงานข้ามชาติจำนวนมากในไต้หวัน อีกทั้งสถานีรถไฟกลางไทเปก็เป็นสถานที่พบปะรวามตัวของแรงงานข้ามชาต...

TH2020-05-22 09:50
กระทรวงศึกษาธิการไต้หวันส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในพื้นที่ชนบทโดยใช้ระบบการเรียนรู้แบบทางไกล

นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2019 ภาษาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ทั้ง 7 ภาษา ได้รวมอยู่ในหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ 12 ปีของไต้หวัน กระทรวงศึกษาธิการไต้หวันได้เปิดตัวการเรียนรู้แบบทางไกลของหลักสูตรภาษาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม...

TH2020-05-20 09:30
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไต้หวันยืนยันเปิดใช้พื้นที่บริเวณห้องโถงสถานีกลางไทเปหลังสถานการณ์ของโรคระบาดกลับมาเป็นปกติ

เพื่อตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก่อนหน้านี้ การรถไฟไต้หวันได้งดให้บริการพื้นที่บริเวณห้องโถงสถานีกลางไทเปชั่วคราว หลังจากนั้นการรถไฟไต้หวันได้ประเมินว่าหลังจากโรคระบาดสิ้นสุดลงจะยังคงงดให้บร...

TH2020-05-18 13:40
จำนวนแรงงานข้ามชาติมากที่สุดในไต้หวัน สตม.ไต้หวันสถานีบริการนครเถาหยวนใช้เครือข่ายช่วยประชาสัมพันธ์ด้านกฎหมาย

เมื่อไม่นานมานี้ รถตู้สัญจรของเว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่หรือเพจ Taiwan我來了 ได้เดินทางรอบเกาะไต้หวันเพื่อเยี่ยมเยือนสถานีบริการของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) และผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในท้...

TH2020-05-18 09:40
สตม.ไต้หวันให้บริการตรวจคนเข้าเมืองที่สะดวกรวดเร็ว พิธีการตรวจคนเข้าเมืองของท่าอากาศยานเถาหยวนได้รับการจัดอยู่ในอันดับที่ 4 ของโลก

นายชิว เฟิงกวง (邱豐光) ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) ได้โพสลงบนเฟสบุ๊คเพจ NIA署長室 ว่า Skytrax ได้ประกาศผลการจัดอันดับ The World's Best Airports of 2020 ผลปรากฎว่าท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยว...

TH2020-05-17 09:00
ส่งเสริมการศึกษาแบบสองภาษา มหาวิทยาลัยเหวินเจ่าจัดอบรมครูชาวต่างชาติ

รัฐบาลนครเกาสงส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนชั้นประถมและมัธยมโดยส่งเสริมการศึกษาแบบสองภาษา "โครงการส่งเสริมการศึกษาสองภาษาของนครเกาสงและการฝึกอบรมครูชาวต่างชาติ” ดำเนินการโดยวิท...

TH2020-05-16 09:00
กรมอนามัยของไทยออกสำรวจร้านเสริมสวย และสปาสัตว์ หลังผ่อนปรนให้เปิดบริการ พบร้านเสริมสวยยังไม่ผ่านเกณฑ์เป็นจำนวนมาก

เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 13 พ.ค.ที่ผ่านมา ที่ศูนย์ปฏิบัติการด้านข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัย ได้รับมอบหมายให้เตรี...

TH2020-05-15 10:50
สตม.ไต้หวัน สถานีบริการมณฑลหยุนหลิ๋นให้บริการอย่างเต็มที่ ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่เป็นล่ามแปลภาษาสามารถพูดภาษาไต้หวันได้อย่างคล่องแคล่ว

เมื่อไม่นานมานี้ รถตู้สัญจรของเว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่หรือเฟสบุ๊กเพจ Taiwan我來了 ได้เดินทางรอบเกาไต้หวันเพื่อเยี่ยมเยือนสถานีบริการของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในท้อง...

TH2020-05-14 10:20
สตม.ไต้หวัน สถานีบริการที่ 1 นครไถจงส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศแก่เจ้าหน้าที่เพื่อการให้บริการผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เมื่อไม่นานมานี้ รถตู้สัญจรของเว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่หรือเฟสบุ๊กเพจ Taiwan我來了 ได้เดินทางรอบเกาไต้หวันเพื่อเยี่ยมเยือนสถานีบริการของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในท้อง...

TH2020-05-13 09:40
สตม.ไต้หวัน สถานีบริการที่ 2 นครไถจงจัดมุมอ่านหนังสือ ซึ่งมีหนังสือภาพทั้งหมด 7 ภาษา

รถตู้สัญจรของเว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่หรือเฟสบุ๊กเพจ Taiwan我來了ได้ออกเดินทางรอบเกาะเพื่อเยี่ยมเยือนสถานีบริการของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในแต่ล่ะพื้นที่ รวมทั้งพบปะกับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่...

Total 1107list items , in  6 /  111 pages
Top