To the central content area :::
งานกิจกรรม-內頁
::: To the bottom Area

ก.วัฒนธรรมเตรียมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

2019-11-08 13:50

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่า ทางกระทรวงได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563 โดยกำหนดจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี : ถวายพระราชกุศลเสริมสิริมงคลทั่วไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ เสริมสร้างสิริมงคลแก่ประชาชนและประเทศชาติ โดยในวันที่ 30 ธ.ค.จะมีพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากพระบรมมหาราชวังไปประดิษฐาน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อให้ประชาชนสักการะ ส่วนวันที่ 31 ธ.ค. จะมีพิธีสวดมนต์ เวลา 23.40 น. มีพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีเจริญพุทธมนต์ข้ามศักราช วัดทั่วประเทศลั่นฆ้องชัย 9 ครั้ง และวันที่ 1 มกราคม 2563 มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ในโอกาสพิเศษนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานโคมไฟสำหรับจุดในพิธีสวดมนต์ข้ามปีให้แก่ทุกจังหวัดได้อัญเชิญไปในการประกอบพิธี

นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมไหว้พระ 10 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 10 รัชกาล ในกรุงเทพมหานคร กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีอาเซียน 16 จังหวัด  วัดไทยในต่างประเทศ  รวมถึงองค์กรศาสนาคริสต์พราหมณ์ – ฮินดู และซิกข์ จัดกิจกรรมตามหลักของแต่ละศาสนา

สำหรับการจัดสวดมนต์ข้ามปีในปีที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 21 ล้านคน คาดว่าปีนี้จะมีผู้เข้าร่วมพิธีมากขึ้น ดังนั้นจึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งศูนย์ประสานงานอำนวยการความสะดวกแก่ประชาชน อาทิ การดูแลสุขภาพ จัดบริการรถโดยสารสาธารณะ เรือข้ามฟาก และรถไฟฟ้าจนถึงเวลา 02.00 น.

ข้อมูลข่าวจาก กรมประชาสัมพันธ์

กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล (ภาพจาก pixabay)

(說明:กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล (ภาพจาก pixabay))

Write your comment
Auth Code
Top