To the central content area :::
ข่าวเด่น-內頁
::: To the bottom Area

Sở Di dân cập nhật thông tin hàng ngày để Cư dân mới đều có thể lãnh nhận「Phiếu kích thích tiêu dùng」

2020-07-16 16:00

Liên quan đến vấn đề「cô dâu nước ngoài không nhận được Phiếu kích thích tiêu dùng」được truyền thông đưa tin, Sở Di dân nhấn mạnh, Cư dân mới đủ điều kiện nhận「Phiếu kích thích tiêu dùng」từ ngày 20/06/2020 đã đưa danh sách lên Bộ Kinh tế, mỗi ngày đều cập nhật thông tin mới, nhằm đảm bảo việc Cư dân mới đều nhận được「Phiếu kích thích tiêu dùng」.

Sở Di dân nói rõ, Cư dân mới là hôn phối của công dân Đài Loan đến từ Trung Quốc Đại Lục, Hong Kong, Mau Cau có Thẻ cư trú trước ngày 31/12/2020 đều phù hợp tư cách nhận「Phiếu kích thích tiêu dùng」,mỗi ngày Sở Di dân sẽ cung cấp danh sách người được nhận đến Bộ Kinh tế, để Cư dân mới đặt mua và lãnh phiếu. Nếu Cư dân mới có các vấn đề liên quan có thể gọi đến số điện thoại tư vấn người nước ngoài tại Đài Loan 0888-024-111 với dịch vụ thông dịch 7 ngôn ngữ; hoặc hotline Bộ Kinh tế 1988; hoặc hotline dịch vụ Bộ Nội chính 1966 .

 

Nguồn: Sở Di dân

Mỗi ngày Sở Di dân sẽ cung cấp danh sách người được nhận「Phiếu kích thích tiêu dùng」đến Bộ Kinh tế, để Cư dân mới đặt mua và lãnh phiếu (ảnh: Sở Di dân

(說明:Mỗi ngày Sở Di dân sẽ cung cấp danh sách người được nhận「Phiếu kích thích tiêu dùng」đến Bộ Kinh tế, để Cư dân mới đặt mua và lãnh phiếu (ảnh: Sở Di dân)

Write your comment
Auth Code
Top