To the central content area :::
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรค-內頁
::: To the bottom Area

เป็น 0 อีกแล้ว! 7 มิ.ย.ไต้หวันผ่อนคลายวันแรก การแถลงข่าวสถานการณ์โรคระบาดจะเปลี่ยนเป็นสัปดาห์ล่ะครั้ง

2020-06-08 10:50

เมื่อวานนี้ (7 มิ.ย.) ศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคติดต่อไต้หวันรายงานว่า ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศ และเป็นเวลากว่า 56 วันแล้วที่ไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศ ต่อจากนี้ไปการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในประเทศจะถูกปลดล็อคอย่างเป็นทางการและการแถลงข่าวสถานการณ์โรคระบาดจะเปลี่ยนเป็นสัปดาห์ล่ะครั้ง จากเดิมที่มีการแถลงข่าวทุกวันเป็นเวลาติดต่อกันนานถึง 140 วัน ก็จะถูกยกเลิกชั่วคราว

จนถึงวันนี้ ไต้หวันไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศเป็นเวลา 8 สัปดาห์ หรือ 56 วัน ส่วนยอดรวมผู้ติดเชื้อยังคงอยู่ที่ 443 ราย โดยแบ่งเป็นผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ 352 ราย และผู้ติดเชื้อในประเทศ 55 ราย ส่วนอีก 36 รายเป็นทหารเรือที่ติดเชื้อบนเรือรบ สำหรับผู้เสียชีวิตมีจำนวนทั้งสิ้น 7 ราย มีผู้ที่เป็นอิสระจากการกักกันโรค 430 ราย และยังคงกักกันโรคอยู่ในโรงพยาบาลเพียง 6 ราย เท่านั้น

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทุเลาลง ทั่วทั้งไต้หวันจึงมีการผ่อนคลายลง ศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคติดต่อไต้หวันกล่าวว่า การแถลงข่าวสถานการณ์โรคระบาดจะเปลี่ยนเป็นสัปดาห์ล่ะครั้ง โดยกำหนดให้มีขึ้นทุกวันพุธ เวลา 14.00 น.

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่รุนแรงทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ไต้หวันยังคงตอบสนองและควบคุมการแพร่ระบาดอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทำให้เกิดผลกระกระทบต่อชีวิตประชาชนน้อยที่สุด เพื่อบันทึกประสบการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรค กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการของไต้หวันได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจของนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดของรัฐบาลกลางและท้องถิ่นลงบนเว็บไซต์ และนำเสนอในรูปแบบ “Taiwan Model” เพื่ออธิบายให้ประชาชนและประเทศต่างๆ เข้าใจถึงปัจจัยที่ทำให้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคของไต้หวันประสบความสำเร็จ ข้อมูลด้านระบบการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน และนโยบายที่สำคัญ เป็นต้น เป็นการพิสูจน์ว่า ไต้หวันสามารถช่วยเหลือได้และไต้หวันก็กำลังช่วยเหลือ! (Taiwan can help, and Taiwan is helping!)

ศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคติดต่อไต้หวันกล่าวว่า เว็บไซต์ “การตัดสินใจที่สำคัญของไต้หวันสำหรับการป้องกันการแพร่ระบาด” ของกระทรวงสาธารณสุขมีทั้งเวอร์ชั่นภาษาจีนและอังกฤษ โดยมีเนื้อหาที่สำคัญ 4 ด้าน คือ ระยะเวลาการตัดสินใจ” “ปัจจัยความสำเร็จ” “ระบบสาธารณสุขของไต้หวันและ นโยบายที่สำคัญ

ระยะเวลาการตัดสินใจ : แสดงจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันสะสมระหว่างไต้หวันและต่างประเทศและเปรียบเทียบจุดเวลาการตัดสินใจในแต่ละนโยบายของไต้หวัน แสดงให้เห็นถึงการตัดสินใจใช้นโยบายต่างๆ ที่รวดเร็วก่อนใครของไต้หวัน

ปัจจัยความสำเร็จ :สรุปปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคทั้ง 8 ด้าน ได้แก่  "ประสบการณ์โรคซาร์ส", "ศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคติดต่อไต้หวัน", "ข้อมูลที่เปิดเผยและโปร่งใส", "การกระจายทรัพยากรที่ดี", "การควบคุมชายแดนอย่างทันเวลา", "การป้องกันการแพร่ระบาดในชุมชนอย่างอัจฉริยะ", "เทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูง"และ "มารยาทที่ดีของพลเมือง"

ระบบสาธารณสุขของไต้หวัน:เป็นการอธิบายให้เห็นว่าไต้หวันทำงานอย่างหนักในด้านการแพทย์และสุขภาพมาเป็นเวลานาน

สร้างรากฐานที่ยอดเยี่ยมสำหรับการดูแลสุขภาพและดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

นโยบายที่สำคัญ :มีการอธิบายโดยละเอียดสำหรับเนื้อหานโยบายหลัก ๆ ของกระบวนการป้องกันการแพร่ระบาด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ “การตัดสินใจที่สำคัญของไต้หวันสำหรับการป้องกันการแพร่ระบาด” (COVID-19台灣防疫關鍵決策網)

เว็บไซต์ “การตัดสินใจที่สำคัญของไต้หวันสำหรับการป้องกันการแพร่ระบาด”(COVID-19台灣防疫關鍵決策網)

(說明:เว็บไซต์ “การตัดสินใจที่สำคัญของไต้หวันสำหรับการป้องกันการแพร่ระบาด”(COVID-19台灣防疫關鍵決策網))

ปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคของไต้หวัน 8 ด้าน

(說明:ปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคของไต้หวัน 8 ด้าน)

Write your comment
Auth Code
Top