To the central content area :::
สังคม-內頁
::: To the bottom Area

ก.การท่องเที่ยวและกีฬามั่นใจไทยโกยรายได้ท่องเที่ยวปีนี้ 3.38 ล้านล้านบาท

2019-10-16 13:40

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวในระหว่างเป็นประธานพิธีเปิดงานประชุมสัมมนา DASTA Forum 2019 “มองมิติใหม่เพื่อการท่องเที่ยวไทยที่ยั่งยืน” ว่า ตามที่ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงาน คือ ความปลอดภัย (Safety) ความสะอาด (Green) ความเป็นธรรม (Fair) และกระจายรายได้สู่ชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำ

สำหรับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. แม้เป็นหน่วยงานที่เพิ่งเข้ามาในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเมื่อเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา แต่การทำงาน อพท.ถือเป็นหน่วยงานสำคัญ เป็นหน่วยงานต้นน้ำที่เข้ามาเติมเต็มงานด้านการท่องเที่ยว ด้วยภารกิจการพัฒนาเพิ่มศักยภาพให้กับชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว ส่วนหน่วยงานกลางน้ำ คือ กรมการท่องเที่ยว และปลายน้ำ คือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท.ที่ทำการตลาด

ปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างมาก ปีนี้คาดการณ์ว่าจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 3.38 ล้านล้านบาท ดังนั้น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงเป็นกลยุทธ์สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลกำหนดเป้าหมายไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ต้องสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้มีสัดส่วน 22% ต่อจีดีพีในปี 2565 และเพิ่มขึ้นเป็น 30% ต่อจีดีพีในปี 2580 แต่ทุกวันนี้แม้รายได้จากการท่องเที่ยวเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่กลับไม่มีความยั่งยืนเป็นภาพของการเติบโตเฉพาะฝั่ง Demand แต่ปัจจัยทางด้าน Supply ยังไม่มั่นคง

ข้อมูลข่าวจาก สำนักข่าวไทย

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามั่นใจไทยโกยรายได้ท่องเที่ยวปีนี้ 3.38 ล้านล้านบาท (ภาพจาก pixabay)

(說明:กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามั่นใจไทยโกยรายได้ท่องเที่ยวปีนี้ 3.38 ล้านล้านบาท (ภาพจาก pixabay))

Write your comment
Auth Code
Top