To the central content area :::
สังคม-內頁
::: To the bottom Area

ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่อย่านำผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์กลับไต้หวัน! คณะกรรมการการเกษตร: ตรวจเข้มกระเป๋าเดินทางถือขึ้นเครื่องจากเวียดนามอย่างเข้มงวดตั้งแต่บัดนี้

2019-02-18 10:40

เมื่อไม่นานมานี้ มีผู้นำแซนวิชหมูกลับมาจากเวียดนาม และภายหลังตรวจพบเชื้อไวรัสโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร นายเฉิน จี๋จง (陳吉仲) ประธานคณะกรรมการการเกษตรของสภาบริหารไต้หวันได้จัดการแถลงข่าวฉุกเฉินเมื่อวันที่ 15 ก.พ. เวลา 18.00 น.ว่า ยังไม่มีความแน่นอนว่าเกิดการระบาดของไวรัสโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในเวียดนามหรือไม่ แต่เพื่อความรอบคอบ นักท่องเที่ยวชาวเวียดนาม หรือผู้ที่เดินทางมาจากเวียดนามจะต้องผ่านการตรวจกระเป๋าเดินทางที่ถือขึ้นเครื่องอย่างเข้มงวด 100%

โดยเมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2019 ที่ผ่านมา มีผู้โดยสารชาวไต้หวันได้นำแซนวิชหมูจากนครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม เข้ามายังไต้หวันผ่านสนามบินไถหนาน ซึ่งสำนักกักกันก็ได้ทำการปรับผู้โดยสารรายนี้เป็นจำนวนเงิน 30,000 เหรียญไต้หวัน ซึ่งหลังจากนั้นก็มีการตรวจพบว่าแซนวิชหมูดังกล่าวมีเชื้อไวรัสโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรอยู่ด้วย

นายหวง จินเฉิง (黃金城) รองประธานคณะกรรมการการเกษตรกล่าวว่า เรายังคงไม่แน่ใจว่ามีการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในเวียดนามหรือไม่ เนื่องจากแหล่งที่มาของเนื้อไม่มีความชัดเจน จึงจำเป็นต้องรอจนกว่าจะมีการยืนยันว่าเวียดนามเป็นพื้นที่ระบาดของโรคดังกล่าว

นายเฉิน จี๋จง ประธานคณะกรรมการการเกษตรของสภาบริหารไต้หวัน และผู้บัญชาการด้านการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินกลางไต้หวันกล่าวอีกว่า ข้อมูลที่ตรวจพบดังกล่าวได้รายงานไปยังองค์การอนามัยโลก และรัฐบาลเวียดนามแล้ว

นายเฉิน จี๋จงยังได้ระบุว่า เพื่อเป็นการระมัดระวัง ได้มีการกำหนดให้เวียดนามเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ผู้โดยสารที่เดินทางมาจากเวียดนามทุกคนจะต้องได้รับการตรวจกระเป๋าเดินทางที่ถือขึ้นเครื่องอย่างเข้มงวด 100% ด้วย

นอกจากนี้ในวันที่ 7-8 มี.ค. 2019 คณะกรรมการการเกษตรจะจัดการประชุมการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระหว่างประเทศที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติ ซึ่งจะมีการเชิญตัวแทนของแต่ละประเทศในเอเชียมาเข้าร่วมการประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาด และประสิทธิผล ให้ภูมิภาคเอเชียมีการสร้างการป้องกันโรคร่วมกันในระดับภูมิภาค

เจ้าหน้าที่สนามบินตรวจเข้มกระเป๋าเดินทางถือขึ้นเครื่องจากเวียดนามอย่างเข้มงวดตั้งแต่บัดนี้ เนื่องจากมีผู้นำแซนวิชหมูจากเวียดนามที่มีเชื้อไวรัสโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเข้าไต้หวัน

(說明:เจ้าหน้าที่สนามบินตรวจเข้มกระเป๋าเดินทางถือขึ้นเครื่องจากเวียดนามอย่างเข้มงวดตั้งแต่บัดนี้ เนื่องจากมีผู้นำแซนวิชหมูจากเวียดนามที่มีเชื้อไวรัสโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเข้าไต้หวัน)

Write your comment
Auth Code
Top