To the central content area :::
ชีวิตประจำวัน-內頁
::: To the bottom Area

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเผยแพร่ให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่เผชิญปัญหาความรุนแรงในครอบครัวโทรไปยัง 113 เพื่อขอความช่วยเหลือ

2021-04-19 12:00

กรมตรวจคนเข้าเมืองเผยแพร่ให้เพื่อนๆชาวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่เผชิญปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเร่งโทรไปที่สายด่วน 113 เพื่อขอรับความช่วยเหลือ ให้รัฐบาลเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

หน่วยงานภาครัฐและรัฐบาลกลางมีการวางมาตรการดำเนินการเมื่อเกิดความรุนแรงในครอบครัวขึ้น โดยสามารถให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย การหาที่พักพิง การตรวจร่างกาย การรักษาทางจิตใจเป็นต้น กรมตรวจคนเข้าเมืองก็จะออกเอกสารพำนักตามข้อกำหนด โดยเก็บข้อมูลต่างๆของผู้ถูกทำร้ายไว้เป็นความลับ

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเผยแพร่ให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่เผชิญปัญหาความรุนแรงในครอบครัวโทรไปยัง 113 เพื่อขอความช่วยเหลือ

(說明:สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเผยแพร่ให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่เผชิญปัญหาความรุนแรงในครอบครัวโทรไปยัง 113 เพื่อขอความช่วยเหลือ)

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเผยแพร่ให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่เผชิญปัญหาความรุนแรงในครอบครัวโทรไปยัง 113 เพื่อขอความช่วยเหลือ

(說明:สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเผยแพร่ให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่เผชิญปัญหาความรุนแรงในครอบครัวโทรไปยัง 113 เพื่อขอความช่วยเหลือ)

Write your comment
Auth Code
Top