To the central content area :::
ประกาศข่าวสาร-內頁
::: To the bottom Area

หลักสูตรอบรม "การบำบัดด้วยดอกไม้แห้ง" เปิดให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในนครเถาหยวนลงทะเบียนแล้ววันนี้

2020-07-13 09:40

การใช้ชีวิตที่เร่งรีบในปัจจุบันก็มักจะทำให้เราเกิดความเหนื่อยล้าและความเครียด ซึ่งการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของคุณกับดอกไม้แห้งจะช่วยผ่อนคลายและปรับสภาพร่างกายและจิตใจให้ดีขึ้นได้

ศูนย์บริการครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่นครเถาหยวน (桃園市新住民家庭服務中心) จะเปิดคลาสสอนหลักสูตร "การบำบัดด้วยดอกไม้แห้ง" ในวันที่ 22 ส.ค. เวลา 10.00-17.00 น. ที่ศูนย์วัฒนธรรมผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ชั้น 3 ห้อง 303 (No. 135 Fuxing Road, Taoyuan District, ข้างๆ สถานีตำรวจอู่หลิ๋ง) ยินดีต้อนรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และสมาชิกในครอบครัว (ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ สามี และแม่สามี เป็นต้น) ร่วมลงทะเบียนเรียน โดยจะรับจำนวนจำกัดเพียง 16 คนเท่านั้น

ผู้ที่สนใจให้ทำการลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่นี่ และจะไม่มีค่าใช้จ่ายในการเรียน หากการลงทะเบียนลำเร็จก็จะแจ้งทางโทรศัพท์

 

 

ศูนย์บริการครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่นครเถาหยวนเตรียมเปิดคลาสสอนหลักสูตร

(說明:ศูนย์บริการครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่นครเถาหยวนเตรียมเปิดคลาสสอนหลักสูตร "การบำบัดด้วยดอกไม้แห้ง" ในวันที่ 22 ส.ค. เวลา 10.00-17.00 น.  ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และสมาชิกในครอบครัวที่สนใจให้รีบลงทะเบียนออนไลน์ด่วน )

Write your comment
Auth Code
Top