To the central content area :::
สังคม-內頁
::: To the bottom Area

มหาวิทยาลัยหมิ๋งฉวนเดินทางเยือนไทยและเวียดนามเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา

2019-10-16 09:40

เพื่อตอบสนองต่อยุคที่ไต้หวันมีอัตราการเกิดที่ต่ำ มหาวิทยาลัยหมิ๋งฉวน (銘傳大學) ของไต้หวันได้เดินหน้าพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในนโยบายมุ่งใต้ใหม่อย่างแข็งขัน โดยนายหลี่เหว๋ย (李銓) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยหมิ๋งฉวนได้เดินทางไปเยี่ยม Sister university ของมหาวิทยาลัยหมิ๋งฉวนที่ประเทศไทยและเวียดนาม ระหว่างปลายเดือนก.ย.-ต้นเดือนต.ค.ที่ผ่านมา เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในทั้งสองประเทศ ในระหว่างเยือนประเทศไทย มหาวิทยาลัยหมิ๋งฉวนได้ลงนามความร่วมมือกับกับนายกเทศมนตรีนครเชียงรายเพื่ออนุญาตให้นักศึกษาจากเชียงรายเดินทางมาศึกษาเล่าเรียนที่มหาวิทยาลัยหมิ๋งฉวนมากขึ้น และยังได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์แห่งชาติฮานอยของเวียดนาม (National Economics University-Hanoi) เพื่อเปิดโอกาสในด้านความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยหมิ๋งฉวนกล่าวว่า เพื่อการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายมุ่งใต้ใหม่ ในเดือนมี.ค.ที่ผ่านมา ทางมหาวิทยาลัยได้จัดตั้งศูนย์การศึกษาและวัฒนธรรมในประเทศไทย (泰國教育文化中心)เพื่อขยายการรับสมัครนักศึกษาในไทย นอกจากนี้ยังได้ร่วมก่อตั้งความสัมพันธ์ Sister university กับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในเดือนส.ค.ที่ผ่านมา อีกด้วย

โดยนายหลี่เหว๋ยได้เดินทางไปยังกรุงเทพมหานครพร้อมกับนายอู่ หย๋งเซิง (武永生) ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย เพื่อเข้าร่วมหารือกับผศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในด้านความร่วมมือในอนาคตของสองมหาวิทยาลัย หลังจากนั้นทั้งสองได้เดินทางไปจังหวัดเชียงราย เพื่อเข้าพบและลงนามความร่วมมือกับนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย และในวันเดียวกันก็ได้พบปะกับนักเรียนและผู้ปกครองที่มีความสนใจ โดยมีการแนะนำมหาวิทยาลัย พร้อมเชิญชวนให้เดินทางมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยหมิ๋งฉวน

หลังจากเดินทางไปประเทศไทย นายหลี่เหว๋ยได้เดินทางไปยังประเทศเวียดนาม เพื่อเยือนมหาวิทยาลัยฮานอย (Hanoi University) และมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์แห่งชาติฮานอย (National Economics University-Hanoi) และมหาวิทยาลัยการค้าต่างประเทศ (Foreign Trade University) ทั้งวิทยาเขตฮานอยแลโฮจิมินห์ และได้ลงนามความร่วมมือสานสัมพันธ์เป็น Sister university กับมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์แห่งชาติฮานอยด้วย

 

 

มหาวิทยาลัยหมิ๋งฉวนเดินทางไปเยี่ยม Sister university ของมหาวิทยาลัยหมิ๋งฉวนที่ประเทศไทยและเวียดนาม ระหว่างปลายเดือนก.ย.-ต้นเดือนต.ค.ที่ผ่านมา (ภาพจาก มหาวิทยาลัยหมิ๋งฉวน)

(說明:มหาวิทยาลัยหมิ๋งฉวนเดินทางไปเยี่ยม Sister university ของมหาวิทยาลัยหมิ๋งฉวนที่ประเทศไทยและเวียดนาม ระหว่างปลายเดือนก.ย.-ต้นเดือนต.ค.ที่ผ่านมา (ภาพจาก มหาวิทยาลัยหมิ๋งฉวน))

Write your comment
Auth Code
Top