To the central content area :::
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรค-內頁
::: To the bottom Area

ผู้ที่อยู่ในระหว่างกักกันโรคที่บ้านหรือกักกันโรคแบบแยก หากมีความต้องการทางการแพทย์ควรใช้รถแท็กซี่สำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดหรือรถพยาบาลในการเดินทางไปกลับ

2020-08-27 10:00

เมื่อวานนี้ (26 ส.ค.) ศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคติดต่อไต้หวันกล่าวย้ำว่า ผู้ที่อยู่ในระหว่างกักกันโรคที่บ้านหรือกักกันโรคแบบแยก หากมีความต้องการทางการแพทย์ในระหว่างการกักกันโรค ควรติดต่อสำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่ตามระเบียบในประกาศหรือโทรไปที่สายด่วนป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 1922 หลังจากนั้นให้สวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์และรีบไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุดตามคำแนะนำ แต่ห้ามใช้บริการขนส่งสาธารณะเด็ดขาด

ในช่วงเริ่มต้นของการแพร่ระบาด จำนวนรถแท็กซี่สำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของสำนักงานสาธารณสุขแต่ละพื้นที่มีไม่เพียงพอ รวมทั้งความสามารถของรถพยาบาลมีจำกัด ดังนั้นจึงไม่มีข้อกำหนดบังคับให้ใช้รถแท็กซี่สำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดหรือรถพยาบาลในการรับส่ง สำนักงานสาธารณสุขพาประชาชนไปเข้ารับการรักษาพยาบาลจะให้ความสำคัญกับการใช้รถพยาบาลหรือรถแท็กซี่สำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดตามจำนวนที่มีของแต่ละมณฑลเมือง

หากคุณจำเป็นต้องไปรับการรักษาด้วยตัวเองโปรดสวมหน้ากากอนามัย ไม่ว่าจะเดิน ขับรถด้วยตัวเอง (รวมทั้งจักรยานรถจักรยานยนต์ ฯลฯ ) หรือญาติไปรับไปส่ง

อย่างไรก็ตามในระยะนี้จำนวนแท็กซี่สำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดในแต่ละมณฑลเมืองมีจำนวนเพิ่มขึ้น ผู้ที่อยู่ในระหว่างกักกันโรคที่บ้านหรือกักกันโรคแบบแยกที่มีอาการที่เกี่ยวข้องและต้องพบแพทย์ก็ขอให้ศูนย์ดูแลและบริการของรัฐบาลท้องถิ่นจัดเตรียมการขนส่งไปกลับสำหรับการรักษาพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นรถพยาบาลหรือรถแท็กซี่สำหรับการป้องกันการแพร่ระบาด อย่าให้เดินทางไปเองเพื่อความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่ระบาดโดยรวม

 

ผู้ที่อยู่ในระหว่างกักกันโรคที่บ้านหรือกักกันโรคแบบแยก หากมีความต้องการทางการแพทย์ควรใช้รถแท็กซี่สำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดหรือรถพยาบาลในการเดินทางไปกลับ (ภาพจาก เฟสบุ๊กกระทรวงสาธารณสุข)

(說明:ผู้ที่อยู่ในระหว่างกักกันโรคที่บ้านหรือกักกันโรคแบบแยก หากมีความต้องการทางการแพทย์ควรใช้รถแท็กซี่สำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดหรือรถพยาบาลในการเดินทางไปกลับ (ภาพจาก เฟสบุ๊กกระทรวงสาธารณสุข))

Write your comment
Auth Code
Top