To the central content area :::
ท้องถิ่น-內頁
::: To the bottom Area

จางฮั่วพบผู้ป่วยโควิด-19 ติดเชื้อจากฟิลิปปินส์ รัฐบาลมณฑลดำเนินการตรวจสอบแรงงานที่พึ่งเดินทางเข้ามาในช่วงนี้อย่างเข้มงวด

2020-03-24 13:30

เมื่อวันที่ 22 มี.ค.ที่ผ่านมา ศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคติดต่อไต้หวันเผยว่า ผู้ป่วยโรคโควิดรายที่ 164 เป็นรายที่ติดเชื้อมาจากประเทศฟิลิปปินส์ และเป็นผู้ป่วยรายที่ 7 ของมณฑลจางฮั่ว นอกจากนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศอื่น ๆ ในเอเชียมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคติดต่อไต้หวันได้ประกาศว่าตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค.เป็นต้นไป ผู้ที่เดินทางเข้าไต้หวันจะต้องกักกันตนเองที่บ้าน 14 วัน อย่างไรก็ตาม ผู้ที่เดินทางเข้ามาก่อน 19 มี.ค.ก็ยังคงมีความเสี่ยงในการติดเชื้อเช่นกัน นางหวัง หุ้ยเหม่ย (王惠美) ผู้ว่าการณ์มณฑลจางฮั่วเรียกร้องให้ผู้ประกอบการหรือครอบครัวที่มีการว่าจ้างแรงงานข้ามชาติที่เดินทางจากประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้ามาไต้หวันตั้งแต่วันที่ 7-18 มี.ค.ดำเนินการกักกันตนเองที่บ้าน 14 วัน เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อที่ทำงานและในครอบครัว

สำนักแรงงานมณฑลจางฮั่วกล่าวว่า ได้ทำการตรวจสอบระหว่างวันที่ 7-18 มี.ค.มีแรงงานข้ามชาติจาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เดินทางกลับมาไต้หวันประมาณ 400 คน และกว่า 85% มีนายจ้างอยู่ในภาคธุรกิจ สำนักแรงงานได้ระดมเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งให้เจ้าของธุรกิจดำเนินการกักกันที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน สำหรับแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาในประเทศในช่วงเวลานี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสกับแรงงานข้ามชาติที่ทำงานในไต้หวันอยู่ก่อนแล้ว รวมทั้งชาวไต้หวันด้วย

สำหรับนายจ้างในครอบครัว นอกจากจะมีการแนะนำให้ดำเนินการกักกันที่บ้านสำหรับแรงงานข้ามชาติที่เดินทางเข้าประเทศในช่วงเวลานี้เพื่อหลีกเลี่ยงการติดต่อกับผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัว สำนักอนามัยยังได้ติดตามสุขภาพของผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยู่ด้วยกันด้วย

สำนักอนามัยมณฑลจางฮั่วกล่าวว่า ผู้ป่วยรายที่ 164 เป็นผู้ป่วยรายที่ 7 ของมณฑลจางฮั่ว เป็นหญิงวัย 30 กว่า เดินทางกลับไต้หวันวันที่ 18 มี.ค.และดำเนินการจัดการสุขภาพตนเองที่บ้าน หลังจากนั้นในวันที่ 20 มี.ค.มีอาการไอและได้เดินทางไปโรงพยาบาลเพื่อทำการตรวจ จนกระทั้งวันที่ 22 มี.ค.ก็ได้รับการยืนยันว่าเป็นผู้ที่ติดเชื้อมาจากประเทศฟิลิปปินส์ และได้ทำการตรวจสอบพบว่า ทำงานที่ฟิลิปปินส์มีการคลุกคลีกับนักธุรกิจจากประเทศจีนด้วย

Write your comment
Auth Code
Top