To the central content area :::
ข่าวเด่น-內頁
::: To the bottom Area

ปธน.ให้การต้อนรับผู้ได้รับรางวัลนักประดิษฐ์ยอดเยี่ยมจาก IIP หวังช่วยยกระดับศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรมของไต้หวัน

2021-04-15 11:00

ทำเนียบประธานาธิบดี วันที่ 8 เม.ย. 64

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 8 เม.ย. ประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน ผู้นำสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) กล่าวระหว่างให้การต้อนรับผู้ได้รับรางวัลนักประดิษฐ์ยอดเยี่ยม International Inventor Prize (IIP) ครั้งที่ 16 ประจำปี 2020 โดยระบุว่า ในภาวะที่ต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายของโลกหลังยุคโควิด การยกระดับนวัตกรรมอุตสาหกรรมจึงเป็นทิศทางที่ต้องเดินหน้าต่อไป พร้อมแสดงความคาดหวังว่า ผู้ได้รับรางวัลและรัฐบาลจะทำงานร่วมกัน เพื่อยกระดับศักยภาพด้านการวิจัยพัฒนาของไต้หวัน และผลักดันให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมทางอุตสาหกรรมต่อไป

ประธานาธิบดีชี้ว่า สมาคม Taiwan International Invention Award Winners Association (TIIAWA) และ Chinese Innovation & Invention Society ซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดงานมีความตั้งใจจริงในการจัดการประกวด และถือว่าเป็นงานใหญ่ของวงการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

ประธานาธิบดีกล่าวว่า เรามองเห็นความสำเร็จที่โดดเด่นของนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ไต้หวัน จากผลงานของผู้ได้รับรางวัล  ซึ่งเป็นการทุ่มเทจากคนทุกช่วงอายุ โดยประธานาธิบดียังให้การยอมรับในความพยายามของเจ้าภาพจัดงาน ที่ผลักดันให้ “รางวัล International Inventor Prize” มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมศักยภาพใหม่ๆ ให้กับอุตสาหกรรมไต้หวันมากขึ้น เช่น ในปี 2016 ที่รัฐบาลเริ่มผลักดันเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในห้ากลุ่มอุตสาหกรรมนวัตกรรม และนับจากปีนั้นเป็นต้นมา ได้มีการมอบ “รางวัลเทคโนโลยีชีวภาพสูงสุด” เพิ่มอีกหนึ่งรางวัลในการมอบรางวัลนักประดิษฐ์ยอดเยี่ยม IIP เพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่นักประดิษฐ์ในสาขาสิ่งประดิษฐ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์และสาธารณสุขเป็นอุตสาหกรรมที่ภาครัฐให้ความสำคัญ และยังได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน จึงสามารถแสดงศักยภาพที่มีอยู่ได้มากขึ้น เพื่อร่วมกันส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา

ประธานาธิบดีย้ำว่า ช่วงหลายปีที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรม รัฐบาลได้ทำการแก้ไข “กฎหมายหลักพื้นฐานว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” และ “ข้อบังคับเกี่ยวกับนวัตกรรมอุตสาหกรรม” เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้มีการลงทุนมากขึ้น การเผชิญกับความท้าทายของยุคหลังโควิดในขณะนี้ ทำให้เห็นว่าการยกระดับนวัตกรรมอุตสาหกรรมเป็นทิศทางที่ชัดเจนในการก้าวเดินไปข้างหน้าของพวกเรา

ประธานาธิบดีกล่าวอีกว่า รัฐบาลพร้อมที่จะทำงานร่วมกับทุกฝ่าย เพื่อส่งเสริมให้ไต้หวันมีความก้าวหน้าและมีศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นำพานวัตกรรมอุตสาหกรรมของประเทศให้เดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยาวนาน

ปธน.ให้การต้อนรับผู้ได้รับรางวัลนักประดิษฐ์ยอดเยี่ยมจาก IIP หวังช่วยยกระดับศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรมของไต้หวัน

(說明:ปธน.ให้การต้อนรับผู้ได้รับรางวัลนักประดิษฐ์ยอดเยี่ยมจาก IIP หวังช่วยยกระดับศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรมของไต้หวัน)

Write your comment
Auth Code
Top