To the central content area :::
ท้องถิ่น-內頁
::: To the bottom Area

อธิการบดีมหาวิทยาลัยต้าเจินเดินทางเยี่ยมนักศึกษาชาวฮ่องกงมาเก๊าที่ถูกกักกันโรคด้วยตนเอง

2020-02-20 09:50

เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในประเทศจีนมีการขยายเป็นวงกว้าง ซึ่งเป็นไวรัสที่ติดต่อผ่านระบบทางเดินหายใจ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ มหาวิทยาลัยต้าเจินได้ให้ความร่วมมือกับศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคติดต่อในการกักกันโรคของนักศึกษาจำนวน 18 คน เป็นเวลา 14 วัน ซึ่งปัจจุบันพวกเขาทั้งหมดอยู่ในระหว่างการถูกกักกันโรคซึ่งแยกออกไปพักที่ห้องเช่านอกมหาวิทยาลัย

นายกั๋ว ไต้หวง (郭代璜) อธิการบดีมหาวิทยาลัยต้าเจินมีความเป็นห่วงเป็นใยการใช้ชีวิตของนักศึกษาในระหว่างการถูกกักกันโรค โดยเมื่อวันที่ 12 ก.พ. ที่ผ่านมา ได้เดินทางไปเยี่ยมนักศึกษาด้วยตนเองพร้อมรองอธิการบดี และและหัวหน้างานระดับของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังได้มอบของใช้ในประจำวันที่จำเป็น เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ผลไม้ บิสกิต ฯลฯ

หลิ๋น เซิง (林生) นักศึกษาภาควิชาเภสัชกรรมชาวฮ่องกงได้กล่าวขอบคุณท่านอธิการบดีที่เดินทางมาเยี่ยมด้วยตนเอง และตัวเค้าจะให้ความร่วมมือตามกฎระเบียบการกักกันโรคอย่างเต็มที่

เหลี๋ยงเชิง (梁生)นักศึกษาภาควิชาสังคมสงเคราะห์ชาวมาเก๊ากล่าวว่า ตนจะให้ความร่วมมือปฎิบัติตามกฎระเบียบการกักกันโรค ไม่ออกไปข้างนอก เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยก็ได้โทรมาหาพวกเค้าอยู่บ่อยๆ

 

 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยต้าเจินเดินทางเยี่ยมนักศึกษาชาวฮ่องกงมาเก๊าที่ถูกกักกันโรคด้วยตนเอง และมอบของใช้ในประจำวันที่จำเป็นให้ด้วย (ภาพจาก เวปไซด์มหาวิทยาลัยต้าเจิน)

(說明:อธิการบดีมหาวิทยาลัยต้าเจินเดินทางเยี่ยมนักศึกษาชาวฮ่องกงมาเก๊าที่ถูกกักกันโรคด้วยตนเอง และมอบของใช้ในประจำวันที่จำเป็นให้ด้วย (ภาพจาก เวปไซด์มหาวิทยาลัยต้าเจิน))

Write your comment
Auth Code
Top